Molovika friområde

Molovika friområde

Molovika er et sjønært friområde som ligger i vika mellom moloen ut til Stjørdal havn og strandbergene på Sutterøhalvøya, og er nærmeste nabo til Storvika.

Molovika er en populær badeplass med sin langgrunne strand, gressletter og lune svaberg. På fjæra sjø er det mulig å gå over til Storvika friluftslivsområde og vidre til Holmberget friluftslivsområde.

Adkomst og parkering: 
Hovedadkomst er via Havnegata. Veien er uten gang og sykkelveg.
For sykkel og HC er det parkering ved toalettbygget ved stranda.
Parkering med bil er i steinbruddet på høyre side like før Molovika.
Det er IKKE tillatt å parkere foran og ved området på havna.

Sommeren og høsten 2023:
Det pågår anleggsarbeider for etablering av ny g-s vei langs Havnegata. Denne vil gi sikker forbindelse for myke trafikanter helt frem til friområdene Naustberget og Molovika. Pr i dag mangler dette i Havnegata fra avkjørsel til Industrivegen, forbi småbåthavna og frem til Molovika. 
For å ivareta myke trafikanter er det, der det er mulig, laget turvei rundt anleggsområdet. Dette er nærmest Industrivegen slik at man kan gå via området til Smågåthavna ett stykke.
Gang og sykkelvegen er planlagt ferdig des 2023.

 

Det er forbudt å bruke åpen flamme hele i friområdet på grunn av nærheten til havneområdet med gasskulen, og tørr og sårbar natur på Sutterøyberget.

Tagg Molovika friområde på Instagram med: #molovika #istjordal #visitnorway

Åpningstider

Utendørs friluftsanlegg som er tilgjengelig heltid. Gratis å bruke.

Toalett er døgnåpne.

Bålforbud/ forbud om bruk av åpen ild på hele friområdet.

Adresse

Havnegata 42, 7500 STJØRDAL