Paviljongparken

Paviljongparken

Parken ligger vis a vis Stjørdal stasjon og er et fint rekreasjonsområde og venteplass for reisende med buss og tog.  

Paviljongparken ble tidligere brukt både som sirkusplass og spilleplass, og her sto en gang en musikkpaviljong. I dag er parken et grønt fristed med benker, beplantning og husker til glede for de små.

Åpningstider

Utendørs friluftsanlegg som er tilgjengelig heltid. 

Adresse

Ole Vigs gt.