Sandskogan

Sandskogan

Stort naturpreget friområde og grøntdrag i sentrum av Stjørdal, med umiddelbar nærhet til sentrumsskolene, kommunale idrettsanlegg som friidrettsbane, kunstgressbane, svømmehall og idrettshall.

Sandskogan er et mye brukt friområde med høyreist furuskog, en varierende underskog med lyng, bringebær, gress og kratt. I skogen er det mange turstier, og en gang- og sykkelvei med flere rasteplasser.

Skogen ble plantet på begynnelsen av 1900-tallet av skolebarn, og i byplanen fra 1921 ble området avsatt til grøntområde.

Sandskogan utgjør en viktig del av det sammenhengende grønndraget fra sentrum og ut til de omkringliggende vegetasjonsområdene. I dag står skogen høyreist og fin og er godt i gang med å forynge seg med ung furuskog. Den rike undervegetasjonen av lyng og andre urter er en viktig biovei, bla. for pollinerende insekter.

Tagg Sandskogan: #Sandskogan #istjordal #visitnorway

Åpningstider

Utendørs friluftsanlegg som er tilgjengelig heltid. 

Belysningen langs g-s veiene følger samme tidsintervall som alle kommunale gatelys.

Adresse

Stokkanvegen, 7500 STJØRDAL