Tønsåsen friluftslivsområde

Tønsåsen friluftslivsområde

Tønsåsen friluftslivsområde er en lokal mini-topptur og ligger på toppen av den halvmåneformede åsen 'Tønsåen' midt i bygda Lånke på Hell.

Tønsåsen er ett flott turmål med utsikt østover langs Stjørdalselva mot Sverige og vestover utover Hell og Stjørdalsfjorden. Selve åsryggen har mange ulike kvaliteter som viktige naturkvaliteter, helleristningsfelt fra bronsealder og en av nord europas beste utendørs klatrefelt.

Det offentlige friområdet er den tidligere forsvarseiendommen ‘Tønsåsen Batteri’ som ble anlagt på toppen av åsen i forkant av unionsoppløsningen i 1905. Anlegget sto ferdig i 1902 og inkluderer den anlagte adkomstveien opp åssiden og kanonstillingene med tilhørende hus og anlegg. Dette gir friområdet et markant preg av militærhistorisk kulturlandskap. Friområdet har rik både flora og fauna og er ett spennende sted å utforske.

Som statlig sikret friområde skal området skal være fritt for motorisert ferdsel som biler og andre motoriserte kjøretøy. Det er derfor skiltet parkering ved Lånke skole.

Også sommeren 2022 vil det gå geiter på beite på friområdet. Det er både noen voksne og noen kje. De er virtuelt inngjerdet, det gjør at det ikke står fysiske gjerder i området og alle besøkende kan gå dit de vil. Størrelsen på beitet justeres gjennom sesongen for å justere beitetrykket. Det vil i perioder være områder inne i beitet de voksne geitene ikke kan nå, for å justere beitetrykk og for hensyn til besøkende. For de med hund- husk å overholde båndtvangen. Vi håper at besøkende synes at det er en koslig turopplevelse å møte dyr på beite.

 

Bildegalleri - Slider

Åpningstider

Utendørs friluftsanlegg som er tilgjengelig heltid. 

Adresse

Dyvvasvegen, 7517 HELL