Vikans minde

Vikans minde

Vikans minde er et stort stort grøntareal ved Stokkan ungdomsskole som strekker seg fra Sandskogan og ned til Stokkbekken i nord.

Vikan minde har store gressareal og både plantet og naturlig vegetasjon.

Her finner du:

  • sandvolleyballbane
  • liten BMX-bane
  • gressfotballbane som brukes til trening og frisbeegolf

Stokkbekken renner forbi området i nord, og er en viktig gytebekk for sjøøret.

 

Åpningstider

Utendørs friluftsanlegg som er tilgjengelig heltid. 

Adresse

Stokkanvegen, 7500 STJØRDAL