Utendørs trening - kommunale anlegg

Utendørs trening - kommunale anlegg

Stjørdal kommune har flere parker og utendørs friområder med tilrettelegginger for fysisk aktivitet og trening.

I tillegg er naturen full av naturlige elementer som du kan bruke til trening, både for kondisjon og styrke. En benk kan du for eksempel bruke på flere måter enn kun til restitusjon. 

På kartet nedenfor finner du de tilrettelagte plassene for styrketrening i form av ulikt utstyr/tilrettelegging. I tillegg er det utstyr og tilrettelegginger på mange av kommunens skoler som du kan benytte til utendørs trening utenfor skolens åpningstid.