Eldreprisen

Eldreprisen

Eldreprisen deles ut til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner i Stjørdal kommune.

Foreslå kandidater til eldreprisen

Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats for eldre i Stjørdal kommune? Det er anledning for alle å sende inn forslag på kandidater. 

Frist for å sende inn forslag på kandidater til Stjørdal kommunes eldrepris er 1. oktober hvert år. 
Alle forslag blir behandlet konfidensielt.

Send ditt forslag med begrunnelse per e-post til: postmottak@stjordal.kommune.no
Forslag kan også sendes per post til:
Stjørdal kommune
postboks 133
7501 Stjørdal