Frivilligprisen

Frivilligprisen

Frivilligprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes fremragende innsats for frivilligheten i Stjørdal kommune.

Foreslå kandidater til frivilligprisen 

Alle kan sende inn forslag på kandidater. 

Frist for å sende inn forslag til Stjørdal kommunes frivilligpris er 1.oktober hvert år.
Alle forslag behandles konfidensielt.

Send ditt forslag med begrunnelse per e-post til: postmottak@stjordal.kommune.no.
Forslag kan også sendes per post til:
Stjørdal kommune
Postboks 133
7501 Stjørdal