Idrettsprisen

Idrettsprisen

Stjørdal kommunes idrettspris skal tildeles for fremragende innsats for idretten i kommunen.

Idrettsprisen kan tildeles enkeltpersoner bosatt i Stjørdal eller med annen sterk tilknytning til kommunen. Prisen kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger.

Stjørdal Idrettsråd delte i 2019 ut sin første idrettspris i samarbeid med kommunen. Det har lenge vært et ønske fra idretten at kommunen skal stå bak en slik pris. I samarbeid med idrettsrådet, idrettskonsulenten og Etat kultur oppretter vi nå en egen kommunal idrettspris.


Foreslå kandidater til idrettsprisen

Det er anledning for alle å sende inn forslag på kandidater. 

Frist for å sende inn forslag på kandidater til Stjørdal kommunes idrettspris er 1. oktober

Send ditt forslag med begrunnelse til: postmottak@stjordal.kommune.no

Forslag kan også sendes per post til:
Stjørdal kommune
postboks 133
7501 Stjørdal