Miljøprisen

Miljøprisen

Miljøprisen er en æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for miljøet i Stjørdal. 

Foreslå kandidater til miljøprisen

Det er anledning for alle å sende inn forslag på kandidater.

Frist for å sende inn forslag på kandidater til Stjørdal kommunes miljøpris er 1. oktober hvert år.
Alle forslag blir behandlet konfidensielt.

Send ditt forslag med begrunnelse til postmottak@stjordal.kommune.no 
Forslag kan også sendes per post til:
Stjørdal kommune
Postboks 133
7501 Stjørdal