Dyrevelferd og veterinærvakt

Dyrevelferd og veterinærvakt

Dyreeiere har ansvar for at dyrene deres har det bra. Mattilsynet har hovedansvar for å se til at dyrevelferdsloven blir fulgt. 

I loven står det blant annet at "enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet". 

Her kan du varsle mattilsynet

Katter, ansvar, spørsmål og svar

 

Veterinærvakt Stjørdal, Meråker, Frosta

Stjørdal har felles veterinærvakt med Meråker og Frosta.

Veterinærvakten kan nås på 74 05 63 85