Informasjon om møblering og teknisk opplegg på Stjørdal torg og i gågate

Informasjon om møblering og teknisk opplegg på Stjørdal torg og i gågate

Arrangement der man leier hele torget og/eller gågata vil det være mulighet til å bestille ommøblering av torget og man har tilgang til hele tekniske opplegget på torget. 

Møblement

Stjørdal torg er møblert med flyttbare møbler som gjør at det kan ommøbleres ved leie av hele torget til arrangement. Det er noen elementer som forholdsvis enkelt kan flyttes på og noen elementer som er store og vil kreve en del planlegging. 
Møblementet er også fleksibelt i bruk. Bla vil en del av plantekarene på vinter bygges om og vil kunne benyttes som sitteflate/bord. 

Eksempel på flyttbare elementer: 

  • Sykkelstativ og benker mellom gågate og torg kan flyttes for å sørge for flyt mellom byrommene. 
  • Beplantning/ plantekar og sittemøblement på senter torg kan flyttes.
  • Beplantning/ plantekar og sittemøblement på nord-østre hjørne på torg kan flyttes.

Møblementet i gågata er en kombinasjon av fast og flyttbart. Benker og møbler i møbleringssone langs gågata ved gatetrærne er faste, mens plantekarene i gågata er flyttbare.  

Ommøblering i forbindelse med arrangement skal alltid bestilles til Stjørdal kommune i søknadskjema og ny plassering skal ivareta gangsoner og nødetaters behov. Møbleringsplan under arrangementet avklares i dialog i Cim Event. 

Noen sesonger gir mindre fleksibilitet til ommøblering. Eksempel er julegrana i senter på torg og barnas julegate i gågata i advents og jule tiden.

Paviljongen

Paviljongen kan benyttes som liten kulturarena og har strømopplegg. 

Teknisk opplegg Stjørdal torg

Torget har total kapasitet på 80 A/230 V strøm. Uttak finnes i 2 strømskap og i taket på Paviljongen. 
I strømskapene finnes både 3FAS uttak og std. kontakter (1FAS) uttak.
I taket på paviljongen finnes ett 64 A uttak, samt flere vanlig std. kontakter. 

Kommer før sommeren 2023:

  • Nytt strømskap til dagens 230V opplegg, med automatisk strømtilgang i booket tidsrom.
  • Vannpost drikkevann (til større arrangementer)

Teknisk opplegg gågata 

Det er ikke tilgang på noe teknisk opplegg i gågata pr. dd. 

Eventuelt strømbehov kan løses via midlertidig strømuttak. Dette må leietaker selv avklare med strømleverandør. 

 

Arealer som må være åpne/ tilgjengelige

Arealene som er adkomst og oppstillingsplass for nødetater må alltid være åpne. De kan benyttes til vrimlearealer, men kan ikke møbleres igjen med bod, sene, telt, bil ol. . Det samme gjelder  gangpassasjer fra gangfelt, via fortau og inn på torg. Dette med tanke på universell utforming, altså for å hensynta både svaksynte, nedsatt kognetiv forståelse og nedsatt bevegelighet. 

For bruk av arealene som krever ommøblering, må ny møbleringsplan fremlegges. Denne må hensynta arealer til nødetater.

Nødetater- areal som ikke skal hindres - Klikk for stort bildeAdkomst og oppstillingsplass nødetater må være uhindret. samme kjørerute benyttes som innkjøring til torgplass. Adkomst myketrafikanter via gangfelt skal være uhindret og skal ikke benyttes til adkomst til torgplass. enh. VPI