Torg og gågate og leie av gategrunn

Torg og gågate og leie av gategrunn

Leie av torg og gågate

Leie av gategrunn/parkeringsarealer