Torg og gågate

Torg og gågate

Kommunen leier ut torg og gågate til ulike formål som stands, salgsboder, vareutstillinger, markeringer, arrangement med mer.

Leie av plasser på torg og gågate 

Leie av torgplasser og plasser i gågata gjøres via BookUp.no. Strøm (inntil 16A pr time) er inkludert og tilgjengelig i leieperioden. Lag og foreninger leier gratis. 

Åpningstider for handel på torg og i gågate

  • Mandag til lørdag 9.00 til 20.00 
  • Ingen handel på helligdager, 1.mai og 17.mai. Det gis mulighet for handel med spesiell tillatelse. 
  • Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften: kl. 10.00 til 16.00 

Retningslinjer for torget og gågate i Stjørdal sentrum  

Booking av torgplasser 

Booking av gatesalgsplasser i gågate.

Slik fungerer BookUp:
Om du lurer på hvordan BookUp fungerer og hvordan du leier torgplass, kan du lese om det under Hvordan registrere seg i Bookup?

Leie av torg og gågate til arrangement

Hele torget og/eller gågata kan leies til arrangement i eget søknadsskjema. Søknaden må sendes senest 20 virkedager før leieperiode. 

Åpningstider for arrangement på torg og gågate:

  • Mandag til lørdag: klokken 09.00 til 23.00 
  • Søndag: klokken 13.00 til 23.00 
Leie av torg og gågate til arrangement
Beskrivelse Sats Merknad
Dagsleie hele torget 1000 Organisert lag/forening har gratis leie
Dagsleie hele gågata 500 Organisert lag/forening har gratis leie

Søk om leie av hele torget og/eller gågata

Møblering og teknisk opplegg

Se informasjon om møblering og teknisk opplegg på torg og gågate.

Plan for adkomst og oppstilling til nødetater gjelder også under arrangement. 

Her finner du plan for adkomst nødetater (PDF, 346 kB)

Registrere arrangement

Alle arrangement må registreres i Cim Event for varsling til nødvendige offentlige etater. Gå til Cim Event.

På siden om arrangementsby1.no finner du nyttig informasjon for arrangører, og mulighet for å markedsføre arrangementet under "Hva skjer".

Retningslinjer for torget og gågate i Stjørdal sentrum

Tilsyn

Kontroll med utleievirksomheten for torg og gategrunn utføres av Stjørdal kommune som påser at bruk er ihht. retningslinjer for torg og gågate.

​Om torget og gågata

Stjørdal torg er en vrimle-, samlings- og markedsplass sentralt plassert i sentrum av byen. Med sin fine beplantning, lune trær, sesongdekor og koselige butikker oppleves gågata som en forlengelse av torget.