Retningslinjer for torget og gågate i Stjørdal sentrum

Retningslinjer for torget og gågate i Stjørdal sentrum

1. Leie av torget og gågata er primært forbeholdt torghandel, arrangement, lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner.

2. All bruk av torget til organisert aktivitet skal bookes via BookUp.no. Der finnes oversiktskart over plassene og størrelsen på disse.

3. Torgleie forhåndsbetales. Om leietaker ønsker å avslutte leieforholdet før avtalt tid, refunderes ikke innbetalt leie.

4. Framleie tillates ikke.

5. Bruk av torgareal og areal i gågata skal ikke være til hinder for normal framkommelighet. Handel og andre aktiviteter må ikke drives til sjenanse for andre.

6. Gangareal og areal til utrykningskjøretøy må ikke blokkeres. Se kart i BookUp.

7. Stjørdal kommune forbeholder seg retten til å disponere torget/gågata til annet bruk ved spesielle anledninger. Leietakere skal informeres om endring av leieforholdet senest 14 dager før. Leieperiode som blir berørt av dette, vil bli refundert.

8. Ved aktivitet og arrangement som for eksempel konserter, markeder, demonstrasjoner og lignende på torg og i gågate, må disse registreres i CIM Event for godkjenning. Søknadsfrist 14 dager før arrangementet.

9. Åpningstider for torget og gågata

Bruk av torg og gågate til arrangement tillates mandag-lørdag 9.00-23.00, søndag kl 13.00- 23.00. Se Forskrift om politivedtekt for Stjørdal kommune. Arrangement kan ikke foregå på helligdager, 1. og 17.mai uten særskilt tillatelse. Se Lov om helligdager og helligdagsfred.

Torg- og gågatehandel tillates mandag til lørdag kl 9.00 til 20.00. Se Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Stjørdal kommune. Torg- og gågatehandel kan ikke foregå på helligdager, 1. og 17.mai uten særskilt tillatelse. For påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften kan det tillates torghandel fra kl 10.00 til kl 16.00. Se Lov om helligdager og helligdagsfred

10. Opp- og nedrigg av utstyr må foregå innenfor tidsrommet arealet er leid.

11. Salg av matvarer og andre nærings- og nytelsesmidler skal meldes til Mattilsynet før plassen benyttes.

12. Telt, parasoll eller lignende skal plasseres innenfor det leide arealet. Det forutsettes minimum 2,4 m fri høyde fra bakken og opp. Gangarealet kan ikke brukes til festeanordninger som for eksempel lodd eller barduner.

13. Det er forbudt å bruke jordspyd på torget på grunn av varmeanlegget under torgdekket.

14. Transportmidler som ikke direkte benyttes ved salget må ikke oppta plass eller bli stående på utsalgsstedet.

15. Max aksellast tillatt på torget er 6 tonn.

16. Ved salgstidens/arrangementets slutt må biler/vogner, varer og annet utstyr som er benyttet, være fjernet fra torget/gågata. Leietaker plikter å rydde etter seg, samt fjerne alt avfall. Kommunale avfallsdunker på torg og gågate er avsatt til allmenheten og skal ikke benyttes av leietaker.

17. Det er ikke tillatt å benytte sluk på torget til utslag, for eksempel gråvann og frityrolje. 

18. Leietakere skal rette seg etter de regler og påbud Stjørdal kommune eller Politiet gir.

19. Brudd på retningslinjene vil kunne medføre bortvisning og opphør av leieforholdet. Stjørdal kommune kan uten varsel fjerne boder, kjøretøy og annet som er plassert uten godkjent leieforhold.

20. Henvendelser vedrørende leieforhold sendes til postmottak@stjordal.kommune.no

Akutte driftsmessige henvendelser gjøres til:

  • innenfor rådhusets åpningstid: servicetorget 74 83 35 00
  • utenfor rådhusets åpningstid: vakttelefon (overordnede vakt) 905 63 120

Ved booking bekreftes disse retningslinjer som lest og akseptert av leietaker.

 

Retningslinjene er vedtatt i Kommunestyremøte 16/6-22.