Salgs- og skjenketider

Salgs- og skjenketider

Salgsbevilling

Salgsbevilling kan gis med salgstid klokken 08:00 - 20:00 på hverdager, og klokken 08:00 - 18:00 på lørdager. 

På lørdager og dager før helligdager er salgstiden for alkohol klokken 08:00 - 18:00 i Stjørdal kommune. Dagen før Kristi himmelfartsdag, dagen før 1. mai og dagen før 17. mai er unntatt og regnes som alminnelig hverdag med salgstid til klokken 20:00.

Skjenketider

Skjenkesteder med alminnelig bevilling kan innvilges slik skjenketid:

Hverdager og lørdag:

  • Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra klokken 08.00 til klokken 02.00, gruppe 3 fra klokken 13.00 til klokken 02.00. 

Søndag, offentlig høytidsdag og helligdag

  • Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra klokken 08.00 til klokken 01.00, gruppe 3 fra klokken 13.00 – 24.00.  

For mer informasjon: se alkoholloven med kommentarer (helsedirektoratet.no)