Selger du tobakk?

Selger du tobakk?

Alle virksomheter som selger tobakk er pliktige til å registrere seg i Tobakkssalgsregisteret, både detaljister og grossister.

Dette inkluderer også salg av e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Registreringen er kostnadsfri, men alle registrerte virksomheter må betale et årlig tilsynsgebyr. Årlig tilsynsavgift er for tiden 4800 kroner.

Kommunene er pålagt å føre tilsyn med alle som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater, som e-sigaretter og urtesnus.

Hensikten med denne ordningen er å bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven, og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige, se tobakksskadeloven kapittel 2.

Du finner mer informasjon om tobakkssalg på Helsedirektoratets nettsider.