Skatt

Skatt

Det er Skatteetaten som har et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. 

Skatteetaten har overtatt skatteinnkrevingen

1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen.

Dette gjelder behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

På skatteetaten.no finner du all informasjon om skatt.

Har du spørsmål om skatt, ta kontakt med Skatteetaten.


Registrere eller endre kontonummer for utbetalinger fra Skatteetaten

Folkeregister

Hvis du skal flytte, må du sende flyttemelding til Folkeregisteret.

På skatteetaten.no finner du informasjon om flyttemelding.

Kontakt

Skatteetaten
Telefon 800 80 000

Tastevalg:
Tast 1 for privatperson
Tast 2 for næringsdrivende
Tast 3 for revisor, regnskapsfører, advokat eller oppgavegiver

Nettside: skatteetaten.no