Skatt

Skatt

Overføring av skatteoppkreveroppgaver til Skatteetaten.

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Det er ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Gå til skatteetaten.no for mer informasjon

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet:

  • behandling av restskatt
  • skattepenger til gode
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgiveravgift
  • motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav
  • skatteattester
  • konto-/saldoutskrift for skatt og avgift


Registrere eller endre kontonummer for utbetalinger fra Skatteetaten

 

Kontaktinformasjon til Skatteetaten  

Telefon: 800 80 000