Tilfluktsrom

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. Tilfluktsrommene er inndelt i private og offentlige rom, og er plasserte i de områder man i sin tid regnet med at behovet var størst.

Offentlige tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i det aktuelle området. Kommunen eier disse rommene og har ansvaret for vedlikehold, mens Sivilforsvaret har ansvaret for drift og klargjøring i en beredskapssituasjon.

Private tilfluktsrom

De private tilfluktsrommene er tiltenkt de som normalt oppholder seg på eiendommen eller bygget. Det kan for eksempel være i kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller. Størrelsen på private tilfluktsrom er tilpasset antall personer som normalt oppholder seg på eiendommen. Det er derfor ikke ønskelig at andre som oppholder utenfor eiendommen skal søke dekning der.

Private tilfluktsrom er bygget på byggherrens regning. Eier av bygget har ansvaret for å vedlikeholde rommet i fredstid, og klargjøre og drifte rommet ved beredskap.

Hvor mange tilfluktsrom finnes i Norge?

I Norge er det nesten 20 000 tilfluktsrom med plass til litt over 2,5 millioner mennesker. Det er cirka 19 000 private rom med cirka 2,2 millioner plasser og cirka 600 offentlige rom med 300 000 plasser. Dekningsprosenten på tilfluktsrom på landsbasis er cirka 48 prosent.

Hvorfor er det ikke nok tilfluktsrom til alle?

Det har aldri vært tilfluktsrom nok til alle i Norge. Tilfluktsrom skal også benyttes sammen med evakuering av befolkningen fra enkelte områder. Det skyldes av vi bor spredt i Norge, store kostnader for bygging, og en vurdering av at sannsynligheten for krig og luftangrep mot sivilbefolkningen var og er liten.

Det er direktoratet for sivilt beredskap som har det overordnede tilsynet med bygging av tilfluktsrom. Direktoratet gir nødvendig supplerende regler og bestemmelser om planlegging, utførelse, vedlikehold og kontroll av tilfluktsrom. Justisdepartementet fastsetter i hvilke kommuner det skal være plikt til å bygge tilfluktsrom i. Se Forskrift om tilfluktsrom

Hvor lang tid tar det før man kan bruke tilfluktsrommene?

Tilfluktsrommene skal kunne tas i bruk som tilfluktsrom på 72 timers varsel. Sivilforsvaret har ansvaret for klargjøring og drift av de offentlige rommene, eier og bruker av private tilfluktsrom har tilsvarende ansvar for sine tilfluktsrom.

Bygges det tilfluktsrom i dag?

Det er ikke bygd tilfluktsrom siden 1998. Som beskyttelsestiltak for befolkningen, er evakuering til trygge oppholdssteder et konsept under arbeid. Det vil utfylle, og i mange tilfeller være mer treffende, enn bruk av spesialbygde tilfluktsrom.

Hvor er tilfluktsrommene?

Det er kommunene som har ansvaret for å informere innbyggerne om hvor de offentlige tilfluktsrommene befinner seg.

Alle de offentlige tilfluktsrommene, altså tilfluktsrom for mannen i gata, finner du på sivilforsvaret.no. I tillegg skal alle offentlige tilfluktsrom være skiltet fra gata. De private tilfluktsrommene er tiltenkt de som normalt oppholder seg på eiendommen eller bygget. Og det er eier eller bruker som er ansvarlig for å informere sine ansatte, elever, beboere og besøkende.

Stjørdal kommune

Stjørdal kommune er i dag oppført med to offentlige tilfluktsrom. Det er Fosslia fjellhall og Wergelandsvegen 27. Wergelandsvegen 27 er eid av private, og vil på sikt gå over til å være ett privat tilfluktsrom.

Kommunen har private tilfluktsrom er tilknyttet skoler, sykehjem/institusjoner og offentlige bygg, og er tilgjengelige for de som befinner seg i bygget.

Mer informasjon om tilfluktsrom finner du på sivilforsvaret.no

Se offentlige tilfluktsrom i kart på nettsiden til dsb.no