Bli lærling i Stjørdal

Bli lærling i Stjørdal

Ønsker du å bli lærling i Stjørdal kommune? Søknadsfrist er 1. mars.

Husk at du i tillegg må søke om formidling til læreplass via Vigo.

Vi har for tiden lærlinger i følgende fag:

Her finner du oversikt over ledige lærlingestillinger og andre ledige stillinger (webcruiter.no).                   

Stjørdal kommune har til enhver tid ca. 50 lærlinger. De fleste lærlingene har to års læretid, med oppstart i august. Alle lærlinger har sin egen veileder.

Kontaktpersoner for lærlingordningen