Sommerjobb for ungdom

Sommerjobb for ungdom

Ungdom over 16 år kan søke sommerjobb i kommunen.

Søknadsfristen er passert.

Her finner du ledige stillinger og søker på stillingen

Vi tilbyr sommerjobb innen:

Helse og omsorg

En sommerjobb innen helse og omsorg krever at du er omsorgsfull, pliktoppfyllende, utadvendt, har et godt humør og gode samarbeidsevner. Du har lyst til å lære mer om det å jobbe i helsesektoren og ser dette som et mulig yrkesvalg. For disse stillingene vil det i henhold til gjeldende lovverk kreves fremlagt tilfredsstillende politiattest.

Teknisk drift

Ved etat teknisk drift vil du få vedlikeholdsoppgaver som for eksempel plenklipping, maling, rundvask og enkle reparasjoner på kommunale bygg.

Du må være pålitelig og punktlig, god til å samarbeide og samtidig ha evne til å jobbe selvstendig. Du har lyst til å lære mer om drift og vedlikehold og ser på dette som et mulig fremtidig yrkesvalg.

Vi tilbyr

  • Lønns og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
  • Arbeidserfaring og kjennskap til Stjørdal kommune som arbeidsgiver