Stjørdal kommune som arbeidsplass

Stjørdal kommune som arbeidsplass

Stjørdal kommune har nærmere 2 000 ansatte. Dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø er vår viktigste ressurs.

Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Våre hovedoppgaver er tjenestetilbud innen helse og omsorg, sosiale tjenester, barnehage og skole, kultur og fritid, næring og miljø og tekniske tjenester. 

Vi skal kjennetegnes ved å samarbeide godt og vise respekt for brukere, kolleger, innbyggere og eksterne samarbeidspartnere. Vi skal ta faglig sosialt initiativ slik at det skjer nyskapning og utvikling.

Dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø er vår viktigste ressurs for å kunne nå våre mål. Det er derfor viktig for oss at våre medarbeidere trives i sin daglige jobb, har trygge og ordnede rammer rundt seg og har muligheter for personlig og faglig utvikling.

Visjon

Stjørdal - et godt valg for framtida

Våre hovedmål

  • Vi tar hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle dets lokalsamfunn.
  • I sentrum bygger vi en by, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid.
  • Kommunen skal ha en utviklingsorientert holdning ovenfor næringslivet.
  • Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.

Stjørdal kommunes arbeidgiverpolitikk