Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk

Stjørdal kommunes arbeidsgiverpolitikk bidrar til å realisere kommunens mål ved å styrke og utløse det menneskelige potensialet som finnes i organisasjonen.

Arbeidsgiverpolitikken gjør kommunen til en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer, utvikler og beholder medarbeidere som trives med å løse kommunens utfordringer og oppgaver i fellesskap.

Vår arbeidsgiverpolitikk

 • Utgjør et felles verdigrunnlag for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. 
 • Understreker at dyktige ledere gir motiverte og kompetente medarbeidere som opplever å bli sett og hørt.
 • Bidrar til at kommunen leverer kvalitativ gode tjenester til innbyggerne.
 • Er førende for arbeidet i hele organisasjonen.
 • Fremmer arbeidsglede, stolthet over eget og andres arbeid og av kommunen som arbeidsplass.
 • Legger til rette for innovasjon og nyskaping, både i organisering og utøvelse av tjenestene.

Gevinster

 • Godt lederskap
 • Godt medarbeiderskap
 • Høy brukertilfredshet
 • Effektiv ressursutnyttelse
 • Høy medarbeidertilfredshet
 • Lavt sykefravær
 • Sterk heltidskultur
 • Godt omdømme

Slik skal vi gjøre det:

Godt lederskap innebærer å:

 • Bygge gjensidig tillit med ansvar og delegering.
 • Øke nærværet: være tilstede, både fysisk og mentalt.
 • Skape trygghet ved å være konsistent, forutsigbar og tydelig.
 • Gjøre det du sier og begrunn avgjørelser.
 • Gi rom for refleksjon, ha respekt og tid til å lytte.
 • Involvere ansatte for å skape engasjement og mening.
 • Tør tenke utover faste rammer for å finne de gode løsninger.

Godt medarbeiderskap innebærer å:

 • Bidra faglig og sosialt, ta ansvar.
 • Være løsningsorientert og engasjert.
 • Yte god service og gi det lille ekstra for å gjøre en god jobb.
 • Gjøre hverandre gode.
 • Ha fokus på de målene som er satt for tjenesten.
 • Opptre lojalt.
 • Ta opp saker der de hører hjemme