Digital post fra kommunen

Digital post fra kommunen

Stjørdal kommune ønsker å sende ut så mye som mulig av post digitalt.

Dette betyr at privatpersoner som har valgt digital postkasse på norge.no vil få posten levert til denne postboksen. Bedrifter og privatpersoner som ikke har valgt digital postkasse vil få posten levert til Altinn.

Brev i posten

Hvis du ikke åpner/leser post som er sent digitalt til Altinn i løpet av 40 timer, vil brevet bli skrevet ut og sendt deg via Posten. Post som blir levert til Digipost / eBoks oppfattes som levert og vil ikke bli skrevet ut og sendt på annen måte. 

Firma/virksomheter i Altinn

For alle typer virksomheter er det viktig at det blir registrert en varslingstjeneste med mobilnummer eller e-postadresse for varsling når nye meldinger blir mottatt.

Normalt er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn, mens posten håndteres av andre. For å gi tilgang til virksomhetens meldingsboks i Altinn er det nødvendig å gi spesiell tilgang til personer som har denne oppgaven. 
Les mer på Altinns hjelpesider.

Jeg vil reservere meg mot digital post

Privatpersoner kan reservere seg mot å få posten digitalt. Du vil da fremdeles få viktig post fra det offentlige på papir. Les mer på norge.no/reservasjon

Nyttige lenker:

Min meldingsboks - Altinn

Norge.no - om digital postkasse

Norge.no - velg digital postkasse