Økonomi og styringsdokumenter

Økonomi og styringsdokumenter

Her finner du noen av kommunens styringsdokumenter; budsjett, økonomiplan, regnskap og årsmeldinger.

Kommunedirektøren legger fram "Notat til kommunestyrets strategidebatt økonomiplan og budsjett" i juni og Kommunedirektørens forslag til økonomiplan/budsjett i slutten av oktober. Endelig behandling av økonomiplan skjer i siste kommunestyremøte før jul. Årsrapport blir som regel behandlet i kommunestyret i mai. 

Budsjett og økonomiplan

Strateginotat: Økonomiplan 2025 – 2028 og budsjett 2025

Strateginotat: Økonomiplan 2025 – 2028 og budsjett 2025

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 etter vedtak 28.des 2023.

Budsjett og økonomiplan 2024

PS! Alle tall er oppdatert i tråd med vedtaket. Imidlertid har vi ikke prioritert å oppdatere teksten der det ble gjort endringer.

Forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Økonomireglement

Økonomireglementet - vedtatt 28.01.2021 (PDF, 937 kB)