Økonomi og styringsdokumenter

Økonomi og styringsdokumenter

Her finner du noen av kommunens styringsdokumenter; budsjett, økonomiplan, regnskap og årsmeldinger.

Kommunedirektøren legger fram "Notat til kommunestyrets strategidebatt økonomiplan og budsjett" i juni og kommunedirektørens forslag til økonomiplan/budsjett i slutten av oktober. Endelig behandling av økonomiplan skjer i siste kommunestyret før jul. Årsrapport blir som regel behandlet i kommunestyret i mai. 

Årsrapport og årsregnskap

 

2020:

Årsrapport 2020 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2020 (PDF, 2 MB)

Årsrapport KD_økonomi_hr og innovasjon 2020 (PDF, 2 MB)

Årsrapport oppvekst 2020 (PDF, 3 MB)

Årsrapport omsorg 2020 (PDF, 3 MB)

Årsrapport teknisk drift 2020 (PDF, 2 MB)

Årsrapport kultur 2020 (PDF, 2 MB)

 

Foreløpig resultat 2020:

Godt resultat for Stjørdal kommune (PDF, 147 kB)

 

2019:

Årsrapport 2019 (PDF, 4 MB)

Årsregnskap 2019 (PDF, 3 MB)

Årsrapport 2019 RÅDMANN_ØKONOMI_HR OG INNOVASJON (PDF, 3 MB)

Årsrapport etat OPPVEKST 2019 samlet (PDF, 4 MB)

Årsrapport Omsorg 2019 (PDF, 2 MB)

Årsrapport 2019 Teknisk drift samlet (PDF, 3 MB)

Årsrapport 2019 kultur (PDF, 2 MB)

Foreløpig regnskap 2019 (PDF, 561 kB)

 

2018:

Årsrapport 2018 (PDF, 5 MB)

 

2017:

Årsrapport 2017 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2017 (PDF, 2 MB)

 

Budsjett og økonomiplan

Forslag til økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 er sendt ut på høring og lagt fram for behandling. Dokumentet har tatt utgangspunkt i gjeldende økonomiplan, strateginotat og protokoll fra strategidebatten i juni.
Eventuelle innspill må sendes skriftlig til økonomisjef Roar Størset på e-post: roar.storset@stjordal.kommune.no innen 8. desember 2020.

 

Forslag til ny økonomiplan og budsjett:

Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 (PDF, 3 MB)

Vedlegg:

Revidert tiltaksliste budsjett 2021 (PDF, 2 MB)

Gebyrer og betalingssatser 2021 (PDF, 372 kB) - oppdatert

Momentum Budsjettnotat - Stjørdal kommune 2021  (PDF, 284 kB)

Klima- og miljøbudsjett Stjørdal kommune 2021 - 2024 (PDF, 2 MB)

Strategidokument 2021_2024 (PDF, 3 MB)

Vedlegg_betalingssatser_renovasjon (PDF, 816 kB)

Spørsmål til budsjett- og økononomiplan fra Ordfører 301020 (PDF, 386 kB)

Spørsmål til budsjett og økonomiplan fra Siv Sætran (PDF, 249 kB)

spørsmål KD vedrørende øk og budsjett fra Dorthea Elverum (PDF, 191 kB)

20201112 - Tilleggsspørsmål fra ordfører til budsjett- og økonomiplanforslag 2021-2024 (PDF, 425 kB)

Spørsmål til budsjett fra RFF ved Anne Bakken (PDF, 64 kB)

Spørsmål til budsjett 2021 fra Varaordfører OHS (PDF, 99 kB)

Innspill budsjett 2021 og økonomiplan 2021_utdanningsforbundet (PDF, 154 kB)

Innspill til budsjett 2021 for Stjørdal kommune fra KFR (PDF, 126 kB)

Notat effekter Stjørdal kommune_avtale FRP og regjeringspartiene 1des20 (PDF, 163 kB)

Spørsmål til budsjett og økplan fra Jan I Kaspersen (PDF, 93 kB)

Nye spørsmål budsjett og økplan fra Ivar Vigdenes (PDF, 146 kB)


 

Vedtatt økonomiplan og budsjett:

Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 (PDF, 3 MB)

 

Vedlegg:

 

Økonomireglement

Her finner du økonomireglementet som ble vedtatt 28. januar 2021 (PDF, 937 kB)