Økonomi og styringsdokumenter

Økonomi og styringsdokumenter

Her finner du noen av kommunens styringsdokumenter; budsjett, økonomiplan, regnskap og årsmeldinger.

Kommunedirektøren legger fram "Notat til kommunestyrets strategidebatt økonomiplan og budsjett" i juni og Kommunedirektørens forslag til økonomiplan/budsjett i slutten av oktober. Endelig behandling av økonomiplan skjer i siste kommunestyremøte før jul. Årsrapport blir som regel behandlet i kommunestyret i mai. 

Budsjett og økonomiplan

Forslag til økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024 blir sendt ut for behandling i råd og utvalg i november. Formannskapet innstiller endelig i saken 13.desember og endelig behandling i kommunestyret 28. desember.Dokumentet har tatt utgangspunkt i gjeldende økonomiplan, strateginotat og protokoll fra strategidebatten i juni.

Spørsmål fra politiske partier sendes skriftlig til Kommunalsjef økonomi, HR og digitalisering Roar Størset, e-post: roar.storset@stjordal.kommune.no. Både spørsmål og svar vil bli lagt på denne siden som tidligere år.

Forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 

 

Forslaget til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 vil bli oppdatert frem til saken sendes ut om en uke. Gebyrlisten er ikke komplett ennå og vil bli oppdatert. Videre mangler noen tekster på investeringsprosjektene. Videre kan det bli justeringer av detaljer. I tillegg til web-utgaven vil det bli laget et eget budsjettdokument som legges ut på denne siden tidlig i neste uke.

Spørsmål og svar angående budsjettforslag 2024:

Strategidokument

Budsjett 2023

Forslag økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023 (PDF, 4 MB)

Forslag økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023 NY VERSJON (PDF, 2 MB)


Spørsmål og svar angående budsjettforslag 2023:

 

Vedtatt økonomiplan og budsjett:

Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 (PDF, 3 MB)


Spørsmål og svar angående budsjettforslag 2022:


Vedlegg:

 

Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 (PDF, 3 MB)

Vedlegg:

 

Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 (PDF, 3 MB)

Vedlegg:

Årsrapport og årsregnskap

2022:

Årsrapport 2022 (PDF, 3 MB)

Vedlegg:

Likestillingsredegjørelse Stjørdal kommune 2022 (PDF, 168 kB)

Årsregnskap 2022 (PDF, 690 kB)

2021:

Årsrapport 2021 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2021 (PDF, 2 MB)

2020:

Årsrapport 2020 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2020 (PDF, 2 MB)

Foreløpig resultat 2020:

Godt resultat for Stjørdal kommune (PDF, 147 kB)

2019:

Årsrapport 2019 (PDF, 4 MB)

Årsregnskap 2019 (PDF, 3 MB)

2018:

Årsrapport 2018 (PDF, 5 MB)

Årsregnskap 2018 (PDF, 2 MB)

2017:

Årsrapport 2017 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2017 (PDF, 2 MB)

Økonomireglement

Økonomireglementet - vedtatt 28.01.2021 (PDF, 937 kB)