Økonomi og styringsdokumenter

Økonomi og styringsdokumenter

Her finner du noen av kommunens styringsdokumenter; budsjett, økonomiplan, regnskap og årsmeldinger.

Kommunedirektøren legger fram "Notat til kommunestyrets strategidebatt økonomiplan og budsjett" i juni og Kommunedirektørens forslag til økonomiplan/budsjett i slutten av oktober. Endelig behandling av økonomiplan skjer i siste kommunestyremøte før jul. Årsrapport blir som regel behandlet i kommunestyret i mai. 

Budsjett og økonomiplan

Forslag til økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 er sendt ut på høring og lagt fram for behandling. Dokumentet har tatt utgangspunkt i gjeldende økonomiplan, strateginotat og protokoll fra strategidebatten i juni.

Eventuelle innspill må sendes skriftlig til Kommunalsjef økonomi og finans, Roar Størset, e-post: roar.storset@stjordal.kommune.no innen 2. desember 2021.

Vedtatt økonomiplan og budsjett:

Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 (PDF, 3 MB)

20211216 - Budsjettvedtak Kommunestyret (PDF, 576 kB)

20211201 - Innstilling budsjett Formannskapet (PDF, 320 kB)


Spørsmål og svar angående budsjettforslag 2022:


Vedlegg:

2022 Vedlegg gebyrer og satser (PDF, 543 kB)

2022 Klimabudsjett 2022 - 2025 Stjørdal kommune (PDF, 3 MB)

2022 Momentum Budsjettnotat - Stjørdal kommune (PDF, 464 kB)

2022 Regjeringens tilleggsproposisjon - effekter Stjørdal kommune (PDF, 305 kB)

2022 Effekter av budsjettforlik mellom regjeringspartiene og SV (PDF, 167 kB)

 

Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 (PDF, 3 MB)

Vedlegg:

2021 Revidert tiltaksliste budsjett (PDF, 2 MB)

2021 Gebyrer og betalingssatser (PDF, 372 kB)

2021 Momentum Budsjettnotat - Stjørdal kommune (PDF, 284 kB)

2021 Klima- og miljøbudsjett Stjørdal kommune 2021 - 2024 (PDF, 2 MB)

Strategidokument 2021_2024 (PDF, 3 MB)

Vedlegg_betalingssatser_renovasjon (PDF, 816 kB)

 

Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 (PDF, 3 MB)

Vedlegg:

 

Årsrapport og årsregnskap

2021:

Årsrapport 2021 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2021 (PDF, 2 MB)

2020:

Årsrapport 2020 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2020 (PDF, 2 MB)

Foreløpig resultat 2020:

Godt resultat for Stjørdal kommune (PDF, 147 kB)

2019:

Årsrapport 2019 (PDF, 4 MB)

Årsregnskap 2019 (PDF, 3 MB)

2018:

Årsrapport 2018 (PDF, 5 MB)

2017:

Årsrapport 2017 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2017 (PDF, 2 MB)

Økonomireglement

Økonomireglementet - vedtatt 28.01.2021 (PDF, 937 kB)