Økonomi og styringsdokumenter

Økonomi og styringsdokumenter

Her finner du noen av kommunens styringsdokumenter; budsjett, økonomiplan, regnskap og årsmeldinger.

Rådmannen legger fram "Notat til kommunestyrets strategidebatt økonomiplan og budsjett" i juni og rådmannens forslag til økonomiplan/budsjett i slutten av oktober. Endelig behandling av økonomiplan skjer i siste kommunestyret før jul. Årsrapport blir som regel behandlet i kommunestyret i mai. 

 

Årsrapport og årsregnskap

 

Årsrapport 2019 (PDF, 4 MB)

Årsregnskap 2019 (PDF, 3 MB)

Årsrapport 2019 RÅDMANN_ØKONOMI_HR OG INNOVASJON (PDF, 3 MB)

Årsrapport etat OPPVEKST 2019 samlet (PDF, 4 MB)

Årsrapport Omsorg 2019 (PDF, 2 MB)

Årsrapport 2019 Teknisk drift samlet (PDF, 3 MB)

Årsrapport 2019 kultur (PDF, 2 MB)

 

Foreløpig regnskap 2019 (PDF, 561 kB)

Årsrapport 2018 (PDF, 5 MB)

 

Årsrapport 2017 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2017 (PDF, 2 MB)

 

 

Budsjett og økonomiplan

Forslag til økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 er sendt ut på høring og lagt fram for behandling. Dokumentet har tatt utgangspunkt i gjeldende økonomiplan, strateginotat og protokoll fra strategidebatten i juni.
Eventuelle innspill må sendes skriftlig til økonomisjef Roar Størset (roar.storset@stjordal.kommune.no) innen 10. desember 2019.


Forslag til ny økonomiplan og budsjett:

Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 (PDF, 3 MB)

 

Vedlegg:

 

Strateginotat 2020-2023 (PDF, 3 MB)

Protokoll strategidebatt juni 2019 (PDF, 278 kB)

 

Gjeldende økonomiplan:

Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 (PDF, 2 MB)

Vedlegg:

Gebyrer og satser 2019 (PDF, 867 kB)

Budsjettnotat kommunale gebyrer 2019 (PDF, 475 kB)