Økonomi og styringsdokumenter

Økonomi og styringsdokumenter

Her finner du noen av kommunens styringsdokumenter; budsjett, økonomiplan, regnskap og årsmeldinger.

Kommunedirektøren legger fram "Notat til kommunestyrets strategidebatt økonomiplan og budsjett" i juni og kommunedirektørens forslag til økonomiplan/budsjett i slutten av oktober. Endelig behandling av økonomiplan skjer i siste kommunestyret før jul. Årsrapport blir som regel behandlet i kommunestyret i mai. 

Budsjett og økonomiplan

Forslag til økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 er sendt ut på høring og lagt fram for behandling. Dokumentet har tatt utgangspunkt i gjeldende økonomiplan, strateginotat og protokoll fra strategidebatten i juni.

Eventuelle innspill må sendes skriftlig til kommunalsjef økonomi og finans, Roar Størset, e-post: roar.storset@stjordal.kommune.no innen 2. desember 2021.

Forslag til ny økonomiplan og budsjett:

Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 (PDF, 3 MB)


Spørsmål og svar angående budsjettforslag 2022:


Vedlegg:

Vedlegg gebyrer og satser 2022 (PDF, 543 kB)

Klimabudsjett 2022 - 2025 Stjørdal kommune (PDF, 3 MB)

Momentum Budsjettnotat - Stjørdal kommune 2022 (PDF, 464 kB)

Regjeringens tilleggsproposisjon - effekter Stjørdal kommune (PDF, 305 kB)

Effekter av budsjettforlik mellom regjeringspartiene og SV (PDF, 167 kB)

 

Vedtatt økonomiplan og budsjett:

Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 (PDF, 3 MB)

Vedlegg:

Revidert tiltaksliste budsjett 2021 (PDF, 2 MB)

Gebyrer og betalingssatser 2021 (PDF, 372 kB) - oppdatert

Momentum Budsjettnotat - Stjørdal kommune 2021  (PDF, 284 kB)

Klima- og miljøbudsjett Stjørdal kommune 2021 - 2024 (PDF, 2 MB)

Strategidokument 2021_2024 (PDF, 3 MB)

Vedlegg_betalingssatser_renovasjon (PDF, 816 kB)

Spørsmål til budsjett- og økononomiplan fra Ordfører 301020 (PDF, 386 kB)

Spørsmål til budsjett og økonomiplan fra Siv Sætran (PDF, 249 kB)

spørsmål KD vedrørende øk og budsjett fra Dorthea Elverum (PDF, 191 kB)

20201112 - Tilleggsspørsmål fra ordfører til budsjett- og økonomiplanforslag 2021-2024 (PDF, 425 kB)

Spørsmål til budsjett fra RFF ved Anne Bakken (PDF, 64 kB)

Spørsmål til budsjett 2021 fra Varaordfører OHS (PDF, 99 kB)

Innspill budsjett 2021 og økonomiplan 2021_utdanningsforbundet (PDF, 154 kB)

Innspill til budsjett 2021 for Stjørdal kommune fra KFR (PDF, 126 kB)

Notat effekter Stjørdal kommune_avtale FRP og regjeringspartiene 1des20 (PDF, 163 kB)

Spørsmål til budsjett og økplan fra Jan I Kaspersen (PDF, 93 kB)

Nye spørsmål budsjett og økplan fra Ivar Vigdenes (PDF, 146 kB)

 

Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 (PDF, 3 MB)

Vedlegg:

Årsrapport og årsregnskap

2020:

Årsrapport 2020 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2020 (PDF, 2 MB)

Årsrapport KD_økonomi_hr og innovasjon 2020 (PDF, 2 MB)

Årsrapport oppvekst 2020 (PDF, 3 MB)

Årsrapport omsorg 2020 (PDF, 3 MB)

Årsrapport teknisk drift 2020 (PDF, 2 MB)

Årsrapport kultur 2020 (PDF, 2 MB)

Foreløpig resultat 2020:

Godt resultat for Stjørdal kommune (PDF, 147 kB)

2019:

Årsrapport 2019 (PDF, 4 MB)

Årsregnskap 2019 (PDF, 3 MB)

Årsrapport 2019 RÅDMANN_ØKONOMI_HR OG INNOVASJON (PDF, 3 MB)

Årsrapport etat OPPVEKST 2019 samlet (PDF, 4 MB)

Årsrapport Omsorg 2019 (PDF, 2 MB)

Årsrapport 2019 Teknisk drift samlet (PDF, 3 MB)

Årsrapport 2019 kultur (PDF, 2 MB)

Foreløpig regnskap 2019 (PDF, 561 kB)

2018:

Årsrapport 2018 (PDF, 5 MB)

2017:

Årsrapport 2017 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2017 (PDF, 2 MB)

Økonomireglement

Økonomireglementet - vedtatt 28.01.2021 (PDF, 937 kB)