Økonomi og styringsdokumenter

Økonomi og styringsdokumenter

Her finner du noen av kommunens styringsdokumenter; budsjett, økonomiplan, regnskap og årsmeldinger.

Kommunedirektøren legger fram "Notat til kommunestyrets strategidebatt økonomiplan og budsjett" i juni og kommunedirektørens forslag til økonomiplan/budsjett i slutten av oktober. Endelig behandling av økonomiplan skjer i siste kommunestyret før jul. Årsrapport blir som regel behandlet i kommunestyret i mai. 

Budsjett og økonomiplan

Forslag til økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 er sendt ut på høring og lagt fram for behandling. Dokumentet har tatt utgangspunkt i gjeldende økonomiplan, strateginotat og protokoll fra strategidebatten i juni.
Eventuelle innspill må sendes skriftlig til økonomisjef Roar Størset på e-post: roar.storset@stjordal.kommune.no innen 8. desember 2020.

 

Forslag til ny økonomiplan og budsjett:

Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 (PDF, 3 MB)

Vedlegg:

Revidert tiltaksliste budsjett 2021 (PDF, 2 MB)

Gebyrer og betalingssatser 2021 (PDF, 640 kB)

Momentum Budsjettnotat - Stjørdal kommune 2021  (PDF, 284 kB)

Klima- og miljøbudsjett Stjørdal kommune 2021 - 2024 (PDF, 2 MB)

Strategidokument 2021_2024 (PDF, 3 MB)

Vedlegg_betalingssatser_renovasjon (PDF, 816 kB)

Spørsmål til budsjett- og økononomiplan fra Ordfører 301020 (PDF, 386 kB)

Spørsmål til budsjett og økonomiplan fra Siv Sætran (PDF, 249 kB)

spørsmål KD vedrørende øk og budsjett fra Dorthea Elverum (PDF, 191 kB)

20201112 - Tilleggsspørsmål fra ordfører til budsjett- og økonomiplanforslag 2021-2024 (PDF, 425 kB)

Spørsmål til budsjett fra RFF ved Anne Bakken (PDF, 64 kB)


 

Vedtatt økonomiplan og budsjett:

Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 (PDF, 3 MB)

 

Vedlegg:

 

Årsrapport og årsregnskap

 

Årsrapport 2019 (PDF, 4 MB)

Årsregnskap 2019 (PDF, 3 MB)

Årsrapport 2019 RÅDMANN_ØKONOMI_HR OG INNOVASJON (PDF, 3 MB)

Årsrapport etat OPPVEKST 2019 samlet (PDF, 4 MB)

Årsrapport Omsorg 2019 (PDF, 2 MB)

Årsrapport 2019 Teknisk drift samlet (PDF, 3 MB)

Årsrapport 2019 kultur (PDF, 2 MB)

 

Foreløpig regnskap 2019 (PDF, 561 kB)

Årsrapport 2018 (PDF, 5 MB)

 

Årsrapport 2017 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2017 (PDF, 2 MB)