Økonomi og styringsdokumenter

Økonomi og styringsdokumenter

Her finner du noen av kommunens styringsdokumenter; budsjett, økonomiplan, regnskap og årsmeldinger.

Kommunedirektøren legger fram "Notat til kommunestyrets strategidebatt økonomiplan og budsjett" i juni og Kommunedirektørens forslag til økonomiplan/budsjett i slutten av oktober. Endelig behandling av økonomiplan skjer i siste kommunestyremøte før jul. Årsrapport blir som regel behandlet i kommunestyret i mai. 

Budsjett og økonomiplan

Forslag til økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023 er sendt ut på høring og lagt fram for behandling. Dokumentet har tatt utgangspunkt i gjeldende økonomiplan, strateginotat og protokoll fra strategidebatten i juni.

Eventuelle innspill må sendes skriftlig til Kommunalsjef økonomi og organisasjon, Roar Størset, e-post: roar.storset@stjordal.kommune.no innen 5. desember 2022.

Forslag økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023 (PDF, 4 MB)

Forslag økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023 NY VERSJON (PDF, 2 MB)

Spørsmål og svar angående budsjettforslag 2023:

 

Vedtatt økonomiplan og budsjett:

Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 (PDF, 3 MB)


Spørsmål og svar angående budsjettforslag 2022:


Vedlegg:

 

Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 (PDF, 3 MB)

Vedlegg:

 

Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 (PDF, 3 MB)

Vedlegg:

 

Årsrapport og årsregnskap

2022:

Årsrapport 2022 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2022 (PDF, 690 kB)

2021:

Årsrapport 2021 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2021 (PDF, 2 MB)

2020:

Årsrapport 2020 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2020 (PDF, 2 MB)

Foreløpig resultat 2020:

Godt resultat for Stjørdal kommune (PDF, 147 kB)

2019:

Årsrapport 2019 (PDF, 4 MB)

Årsregnskap 2019 (PDF, 3 MB)

2018:

Årsrapport 2018 (PDF, 5 MB)

2017:

Årsrapport 2017 (PDF, 3 MB)

Årsregnskap 2017 (PDF, 2 MB)

Økonomireglement

Økonomireglementet - vedtatt 28.01.2021 (PDF, 937 kB)