Fakta om Stjørdal kommune

Fakta om Stjørdal kommune

Stjørdal kommune ligger i Trøndelag fylke, og er den største kommunen i regionen, nest etter Trondheim.

Vår visjon

Et godt valg for framtida

Våre kjerneverdier

annerledes - raus- aktiv - miljøvennlig

  • Når vi er annerledes, bidrar vi til nyskaping og utvikling i Stjørdal.
  • Når vi er raus, blir det trygt og inkluderende på Stjørdal.
  • Når vi er aktiv, blir det levende på Stjørdal.
  • Når vi er miljøvennlig, bidrar vi til et bærekraftig samfunn i Stjørdal.

Våre mål

1. Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle våre lokalsamfunn.

2. Bygge en by i sentrum, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid, samt en utviklingsorientert holdning overfor næringslivet.

3. Ha orden i økonomien gjennom overholdelse av tildelte budsjettrammer, uten innføring av eiendomsskatt og levere gode tjenester innenfor disse.

4. Alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet.

5. Være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.

Her finner du kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 (PDF, 9 MB)

Stjørdal er et av de brede dalførene i Trondheimsfjorden og grenser i vest til Malvik, i sør til Selbu, i øst til Meråker, i nord til Levanger og i sjøen i nordvest til Frosta.

Kart over Stjørdal

Bildeutsnitt av et kart som viser Stjørdal kommune. - Klikk for stort bilde

(kartutsnitt fra Google maps)

Fakta om Stjørdal

  • Befolkning: 24 606 innbyggere (SSB 2. kvartal 2023)
  • Størrelse: 938 km²
  • Organisasjonsnummer: 939 958 851
  • Kommunenummer: 5035

På Statistisk sentralbyrå finner du kommunefakta om Stjørdal (ssb.no)

Trafikknutepunkt

Stjørdal er et trafikknutepunkt hvor E14 tar av fra E6, og fylkesvei 705 går fra Stjørdal til Selbu, Tydal og Brekken. Jernbanestrekningene Nordlandsbanen og Meråkerbanen møtes på Hell, og vi er vertskommune for Trondheim lufthavn, Værnes. Vi har også en egen havn.

Næringsliv

Stjørdal er et sentrum for varehandel og transport. Olje- og gassteknologi, forsvarets virksomhet, kurs og konferanse og bygg/anlegg er andre viktige næringer i Stjørdals næringsliv. Equinors driftsadministrasjon for Norskehavet ligger i Stjørdal. Nord universitet har studiested for trafikkfag og videreutdanning. Trondheim lufthavn, Værnes og Værnes garnison ligger i kommunen. Stjørdal er et viktig landbruksdistrikt med omfattende korn- og potetdyrking, melke- og kjøttproduksjon samt skogbruk.

Historie

Stjørdal har mange fornminner, og var særlig i førkristen tid å regne som et maktsentrum i Trøndelag. Steinvikholm slott, den katolske kirkens siste skanse i Norge, er et av de fremste symbolene på Stjørdal. Hegra festning og helleristningene i Hegra og Lånke er også godt besøkt. Den over 800 år gamle Værnes kirke er blant landets eldste.  Kirkens tak er helt spesielt, formet som et hvelvet skip, og med et spenn på hele 11 meter. Taket er benyttet som inspirasjon til rekonstruksjoner av tak i flere monumentalbygg her i landet og ellers i Skandinavia, som for eksempel taket i Nidarosdomens tverrskip og i Håkonshallen i Bergen.

Arrangementsby1

Stjørdal satser på å være Arrangementsby1, med sin beliggenhet og mange arenaer og stor arrangementskompetanse. Frigården i Lånke har vært arena for VM-runde i rallycross i flere år. Opera Trøndelag og Hell Music Festival har oppsetninger og festivaler hvert år. Du finner mer informasjon på nettsiden til arrangementsby1.

Turist i Stjørdal

Velkommen til Stjørdal (trondelag.com)

Tips til aktiviteter og severdigheter: Kortreist Stjørdal

Kommunevåpen

Stjørdal sitt kommunevåpen, Lindormen i gult på en rød bakgrunn. - Klikk for stort bilde

Kommunevåpenet er i rødt og gull med en liggende linnorm som hovedmotiv. Motivet er fra det gamle Stiordola fylketssegl og symboliserer autoritet - innad og utad.

Kommunevåpenet ble vedtatt i Stjørdal kommunestyre 29. september 1983 og godkjent i Statsråd 25. november 1983.

Kommunens tolkning av kommunevåpenet er linnormen i det godes tjeneste. ”Etter at Sankta Margaretha hadde nedkjempet dragen gikk den over i det godes tjeneste, tok bolig i lindetreet - og fikk navnet Linnorm".

Kommuneblomst

Bilde av flere blomster i en eng. Det er Broddbergknapp. - Klikk for stort bildeBroddbergknapp

Broddbergknapp er Stjørdals kommuneblomst.

Brodbergknapp er en flerårig art i bergknappfamilien. Den blir 15-30 centimeter høy og har tykk, pølseformede broddspisse blad. Blomstene er gule.

Broddbergknapp vokser på fjellgrunn og tørrbakke, helst på litt kalkrik grunn. Den vokser spredd i Sørøst-Norge og langs kysten nord til Trøndelag (kilde: Store norske leksikon).