Om Stjørdal

Om Stjørdal

Stjørdal kommune ligger i Trøndelag fylke og er en bykommune.

Stjørdal er et av de brede dalførene i Trondheimfjorden og grenser i vest til Malvik, i sør til Selbu, i øst til Meråker, i nord til Levanger og i sjøen i nordvest til Frosta.

Kart over Stjørdal

Bildeutsnitt av et kart som viser Stjørdal kommune. - Klikk for stort bilde

(kartutsnitt fra Google maps)

Fakta om Stjørdal

 • Befolkning: 24 423 innbyggere (SSB 2. kvartal 2022)
 • Størrelse: 938 km²
 • Organisasjonsnummer: 939 958 851
 • Kommunenummer: 5035

På Statistisk sentralbyrå finner du kommunefakta om Stjørdal (ssb.no)

Stjørdal har to lokalaviser, Bladet og Stjørdals-Nytt.

Kommunesenteret Stjørdal har ca. 15.000 innbyggere og er fylkets nest største tettsted utenom Trondheim. Her ligger også kulturhuset Kimen med bibliotek, kino, kulturskole, Stjørdal kirke og saler med forskjellig størrelse. Les mer om tilbudene i kulturhuset på Kimen kulturhus.

Trafikknutepunkt

Stjørdal er et trafikknutepunkt hvor E14 tar av fra E6, jernbanestrekningene Nordlandsbanen og Meråkerbanen møtes på Hell, fylkesvei 705 går fra Stjørdal til Selbu, Tydal og Brekken. Trondheim lufthavn, Værnes er regional hovedflyplass.

Næringsliv

Stjørdal er et sentrum for varehandel og transport. Olje- og gassteknologi, forsvarets virksomhet, kurs og konferanse og bygg/anlegg er andre viktige næringer i Stjørdals næringsliv. Equinors driftsadministrasjon for Norskehavet ligger i Stjørdal. Nord universitet har studiested for trafikkfag og videreutdanning. Trondheim lufthavn, Værnes og Værnes garnison ligger i kommunen. Stjørdal er et viktig landbruksdistrikt med omfattende korn- og potetdyrking, melke- og kjøttproduksjon samt skogbruk.

Historie

Stjørdal har mange fornminner, og var særlig i førkristen tid å regne som et maktsentrum i Trøndelag. Steinvikholm slott, den katolske kirkens siste skanse i Norge, er et av de fremste symbolene på Stjørdal. Hegra festning og helleristningene i Hegra og Lånke er også godt besøkt. Den over 800 år gamle Værnes kirke er Norges eldste bygning som fremdeles er i bruk.

Arrangementsby1

Stjørdal satser på å være Arrangementsby1, med sin beliggenhet og mange arenaer og stor arrangementskompetanse. Frigården i Lånke har vært arena for VM-runde i rallycross i flere år. Opera Trøndelag og Hell Music Festival har oppsetninger og festivaler hvert år. Du finner mer informasjon på nettsiden til arrangementsby1.

Turist i Stjørdal

Velkommen til Stjørdal (trondelag.com)

Tips til aktiviteter og severdigheter: Kortreist Stjørdal

Kommunevåpen

Stjørdal sitt kommunevåpen, Lindormen i gult på en rød bakgrunn. - Klikk for stort bilde

Kommunevåpenet er i rødt og gull med en liggende lindorm som hovedmotiv. Motivet er fra det gamle Stiordola fylketssegl og symboliserer autoritet - innad og utad.

Kommunevåpenet ble vedtatt i Stjørdal kommunestyre 29. september 1983 og godkjent i Statsråd 25. november 1983.

Kommunens tolkning av kommunevåpenet er lindormen i det godes tjeneste. ”Etter at Sankta Margaretha hadde nedkjempet dragen gikk den over i det godes tjeneste, tok bolig i lindetreet - og fikk navnet Lindorm".

Les mer kommunens grafiske profil i profilhåndboka.

 

 

Kommuneblomst

Bilde av flere blomster i en eng. Det er Broddbergknapp. - Klikk for stort bildeBroddbergknapp

Broddbergknapp er Stjørdals kommuneblomst.

Brodbergknapp er en flerårig art i bergknappfamilien. Den blir 15-30 centimeter høy og har tykk, pølseformede broddspisse blad. Blomstene er gule.

Broddbergknapp vokser på fjellgrunn og tørrbakke, helst på litt kalkrik grunn. Den vokser spredd i Sørøst-Norge og langs kysten nord til Trøndelag (kilde: Store norske leksikon).

 

 

 

 

Kommuneplan 2020-2032

Vår visjon

Et god valg for framtida

Våre verdier

Annerledes - raus- aktiv - miljøvennlig

 • Når vi er annerledes, bidrar vi til nyskaping og utvikling i Stjørdal.
 • Når vi er raus, blir det trygt og inkluderende på Stjørdal.
 • Når vi er AKTIV, blir det LEVENDE på Stjørdal.
 • Når vi er miljøvennlig, bidrar vi til et bærekraftig samfunn i Stjørdal.

Våre mål

1. Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle våre lokalsamfunn.

2. Bygge en by i sentrum, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid, samt en utviklingsorientert holdning overfor næringslivet.

3. Ha orden i økonomien gjennom overholdelse av tildelte budsjettrammer, uten innføring av eiendomsskatt og levere gode tjenester innenfor disse.

4. Alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet.

5. Være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.

Her finner du kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 (PDF, 9 MB)

Vennskapskommuner

Stjørdal har for tiden ingen aktive vennskapskommuner. Våre vennskapskommuner har vært:

 • Bangkok i Thailand
 • Broby i Danmark. Broby er nå en del av ny kommune Faaborg Midtfyn.
 • Karstula i Finland
 • Panajachel i Gutemala
 • Ragunda i Sverige

Bildegalleri fra Stjørdal