Personvernombud

Personvernombud

Hanne Sjøgren er personvernombud for kommunene i Værnesregionen (Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal, Tydal).

Søk innsyn i egne personopplysninger.

Personvernombudets oppgave

Personvernombudet har en sentral rolle i det nye personvernregelverket. 

Hensikten med et personvernombud er å styrke virksomhetens evne til å følge regelverk for behandling av personopplysninger.

Personvernombudet skal støtte kommunene i Værnesregionen i å oppfylle pliktene de har etter personvernregelverket. Det innebærer i første rekke å gi uavhengige råd til ledelse og ansatte i kommunene, men også å kontrollere etterlevelse. Personvernombudet skal dessuten være et kontaktpunkt for de registrerte og samarbeide med Datatilsynet.

Personvernombudet har taushetsplikt!

Hva kan du kontakte personvernombudet om?

Regelverket sier at personer en virksomhet behandler personopplysninger om, skal kunne kontakte personvernombudet om bruk av deres personopplysninger. Personvernombudet kan gi råd og ombudet kan også bringe saker videre i egen organisasjon.

Husk ikke send sensitive opplysninger på e-post.

Henvendelser som ikke skal til personvernombudet

Personvernombudet svarer verken på generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn kommunene i Værnesregionen. 

Les mer om personvernombudet sine oppgaver på Datatilsynet sine sider

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/

Kontakt

Hanne Åsli Sjøgren
Rådgiver
E-post
Telefon 99 59 07 29