Personvernombud

Personvernombud

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger.

Personvernombudet skal også bistå deg med å ivareta dine rettigheter, samt påpeke brudd på regelverket ovenfor den som er ansvarlig. 

Les mer om personvernombudet sine oppgaver på Datatilsynet sine sider

Kontakt

Simon Schjølberg
Konsulent
E-post
Telefon 41 41 51 11