Lillemoen omsorgsboliger

Lillemoen omsorgsboliger

Stjørdal kommune er forpliktet til å tilby nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjenester, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven. Området Velferd har synliggjort behovet for flere omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Prosjektet på Lillemoen vil tilføre 12 nye omsorgsleiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Stjørdal.
Dette blir topp moderne leiligheter med tilhørende fellesareal, personalrom og felles parkering. Et etterlengtet prosjekt som betyr mye for kommunen, beboerne og deres nærmeste familie. 

Leilighetene organiseres som et borettslag og dette er en modell som kommunen har svært gode erfaringer med.
Det etableres en personalbase i 2.etasje, med døgnkontinuerlig bemanning fra kommunen. Dette vil sikrer et trygt og godt bomiljø for kjøperne
og muliggjør en mer effektiv driftsform.

Prosjektet ble vedtatt i kommunestyret og anleggsstart er estimert til 1.kvartal 2021.
    

Stjørdal kommune har engasjert Stjern Entreprenør AS som totalentreprenør for byggingen av Lillemoen Omsorgsboliger. 

Fasadene vil bestå av tegl og fasadeplater pyntet med liggende lekter samt tilslag av marmor i synlige betongoverflater. I området rundt finner vi et innbydende friområdet, gapahuk og nye lekeapparat. 

Prosjektet hadde oppstart juni 2021 og vil ferdigstilles til høsten 2022.

24.juni 2021 ble første spadetak feiret med ordfører Ivar Vigdenes, varaordfører Ole Hermod Sandvik og kommunalsjef samfunn Bente Næverdal, samt flere av fremtidige beboere med følge dukket opp.