VærMed

VærMed

 VærMed er et stort folkehelseprosjekt i hele Værnesregionen.

 

Mål for VærMed:  

  • Alle barn og unge kan delta på minst en fritidsaktivitet i uka. 
  • Gode metoder for å involvere og engasjere barn og unge i egen hverdag. 
  • Fritids- og aktivitetstilbudet er synlig, koordinert og samordnet. 
  • Godt samsvar mellom aktivitetstilbud/ møteplasser og behov. 

Bakgrunn: 

VærMed er et Værnesregion samarbeid mellom Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal og program for folkehelsearbeid. 

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en nasjonal satsning som skal bidra til styrking av arbeidet med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge er en prioritert målgruppe i programmet.   

Hvordan kan VærMed gi bedre psykisk helse og livskvalitet? 

  1. Deltakelse i en meningsfull fritidsaktivitet skaper mestring og tilhørighet, som er påvirkningsfaktorer for god psykisk helse og rusforebygging.  
  2. Medvirkning bidrar til involvering og engasjement i egen hverdag, som bidrar til mestring og opplevelse av kontroll i eget liv, som er positive faktorer for god psykisk helse. 

Gå til nettsiden varmed.no

Nyhetsbrev