Kart med reguleringsplaner

Kart med reguleringsplaner

Via kartet finner du kommuneplanens arealdel og alle reguleringsplaner, både de som er under arbeid og de som er vedtatt.

Vi har to kartløsninger:

  • Enkel kartløsning. Denne fungerer på nettbrett og mobil. Med denne har du kartet i lomma og direkte tilgang til plandata, byggesaker og eiendomsinformasjon.
     
  • Avansert kartløsning. Denne har flere visninger av data, flere kartlag og muligheter for import, eksport og utskrift. Det er mulig å søke på eiendommer og planer ut fra adresser, gårds- og bruksnummer, plannavn/nummer eller zoome direkte i kartet.

​Enkel kartløsning

Avansert kartløsning

Slik finner du en reguleringsplan i kartløsningen:

Velg en av kartløsningene og zoom inn området du er interessert i, eller søk opp adresse eller eiendomsnummer.

I enkel kartløsning gjør du slik:

  • Zoom inn området du er interessert i, eller søk opp adresse eller eiendomsnummer. 
  • I venstremenyen velger du Kartmeny - Velg kartlag - og hvilken plantype du ønsker å se, f.eks. gjeldende (vedtatt) reguleringsplan.
  • Når planen vises på skjermen kan du trykke på den,  da får du detaljert info om planen, f.eks. planvedtak, bestemmelser og lignende.

I avansert kartløsning gjør du slik:

  • Zoom inn området du er interessert i, eller søk opp adresse eller eiendomsnummer.
  • I venstremenyen velger du Arealplaner, og deretter velg hvilken type plan du ønsker. Når denne planen vises på skjermen kan du trykke på den.
  • I venstremenyen kan du deretter velge detaljer om planen, f.eks. planvedtak, bestemmelser og lignende.

Kjøp av kart og eiendomsinformasjon

Situasjonskart og nabolister skal bestilles gjennom nettbutikkene:

Andre nyttige kartportaler