Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker om arealbruk innenfor kommunegrensene.

Den juridisk bindende delen av arealdelen består av et plankart som viser hvilken arealbruk som tillates hvor, og bestemmelser og retningslinjer, som beskriver hvilke hensyn som må tas i de ulike områdene. Planbeskrivelsen gir en utfyllende beskrivelse av intensjonene bak planen.

Gjeldende plan: Kommuneplanens arealdel 2013-2022 - egengodkjent vedtak etter PBL § 11-15

Kommuneplanens arealdel kan også ses i kommunens kartløsning, hvor man kan zoome seg inn til ønsket område, og velge hvilken informasjon man ønsker å vise.

Det pågår revisjon av kommuneplanens arealdel

Her finner du informasjon om revisjon av kommuneplanens arealdel