Sammenslåing av eiendommer

Sammenslåing av eiendommer

Eier du to eller flere eiendommer i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Det er eier av eiendommene som kan kreve sammenslåing.

Slik sender du krav om sammenslåing av eiendommer

Du finner skjema for krav om sammenslåing på kartverket.no 

Behandlingstid

Frist for gjennomføring av sammenslåing er 6 uker.

Saksbehandling

Når sektor areal og miljø har mottatt krav om sammenslåing, vil vi kontrollere kravet opp mot følgende vilkår:

  • Samme eier på eiendommene som skal sammenslås.
  • Eiendommene må ligge i samme kommune.
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere.
  • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom.

Når vilkårene for sammenslåing er oppfylt, sender vi melding til tinglysingen.