Trær og vegetasjon på kommunal eiendom

Trær og vegetasjon på kommunal eiendom

Felling av trær på kommunal eiendom

Ønsker du å beskjære eller felle trær på kommunal eiendom, må du søke kommunen som grunneier om det.
Søknad om ulike tiltak på kommunal eiendom sender du til: postmottak@stjordal.kommune.no
Gebyr for søknad om felling av tre på kommunal grunn faktureres. Satsen er kr. 500,- pr. søknad i 2024.

I søknaden må du oppgi:

  • gårds- og bruksnummer på eiendommen du ønsker tiltak på
  • beskrive hva du ønsker å gjøre og hvorfor
  • legg ved kart som viser området

Vi anbefaler at du setter deg inn i områdets reguleringsplaner og bestemmelser, samt naboloven
Her finner du kart med reguleringsplaner.

Saksbehandling

Kommunen tillater ikke felling av trær på kommunal eiendom i perioden fra og med 15. april til og med 15. juli. Dette fordi hogst eller felling av busker og trær i denne perioden kan forstyrre hekkende fugler og annet vilt. Av hensyn til naturmangfoldet bør trefelling kun finne sted vinterstid utenfor sårbare perioder.

Søknader om trefelling i hekkesesongen kan av kapasitetshensyn normalt ikke påregnes behandlet og besvart i denne perioden og frem til medio august. Kommunen anbefaler derfor å søke utenfor dette tidsrommet og kun om felling utenfor dette tidsrommet.

Ingen har i utgangspunktet krav på felling eller beskjæring av vegetasjon på kommunal eiendom og kommunen ser alvorlig på saker hvor man uten tillatelse gjør skadeverk på kommunens eiendom eller naturen.

Trær og vegetasjon på privat eiendom

Hageavfall

Trær og vegetason ved veg