Oversikt over utvalgssaker politisk behandlet

Oversikt over utvalgssaker politisk behandlet

 Politiske saker behandlet i perioden 7.5.2008 - 30.4.2022

Kommunestyret (PDF, 224 kB)

Formannskapet (PDF, 247 kB)

Utvalg kultur og levekår (PDF, 100 kB)

Utvalg plan og miljø (PDF, 264 kB)

Ungdomsrådet (PDF, 40 kB)

Eldrerådet (PDF, 52 kB)

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF, 48 kB)

 

Nedlagte utvalg:

Komite plan - plansak - Nedlagt (PDF, 51 kB)

Komite Oppvekst - Nedlagt (PDF, 25 kB)

Komite Omsorg - Nedlagt (PDF, 17 kB)

Komite kultur, næring og miljø - Nedlagt (PDF, 106 kB)