Møter og saksdokumenter

Møter og saksdokumenter

Innsynsløsningen for politiske utvalg gir en oversikt over politiske møter, saker, medlemmer og varamedlemmer i politiske utvalg.

Politiske saker til behandling

Komplett møteinnkalling og møteprotokoll, samt saksliste, saksdokumenter og vedlegg til disse ligger tilgjengelig under hvert møte i møtekalenderen.

Komplett møteinnkalling kan ofte være meget store dokumenter som kan være tunge å laste ned.

Møtedokumentene publiseres ca en uke før møtene avholdes.

Møteprotokoller publiseres så snart de er godkjent og klare etter møtet.

Saksdokumenter     

Direktesending av kommunestyremøte         

Opptak av tidligere kommunestyremøter

Direkte radio-overføring av kommunestyremøte

 

Politisk møtekalender 2020 (PDF, 187 kB)

 

Vi har dessverre noen feil:

  • I løsningen vises ikke vedleggene pr sak, du må åpne komplett møteinnkalling for å kunne lese vedleggene.
  • I kommunens sak/arkivsystem vedr publisering av personopplysninger er det en forsinkelse på publisering i postjournalen på 3 dager.​