Møter og saksdokumenter

Møter og saksdokumenter

Politiske møter

Møtekalenderen viser en oversikt over når det er møter.

Politisk møtekalender 2021 (PDF, 179 kB)

Politiske saksdokumenter

Slik finner du dokumentene:

 • Gå til vår innsynsløsning eller klikk på boksen under og finn utvalget du ønsker. Klikk på utvalgets navn. Klikk på møtedatoen du er interessert i.
  • Der finner du saksdokumentene med møteinnkalling når den er publisert, ca en uke før møtedato.
  • Du finner også oversikt over medlemmer og varamedlemmer i utvalgene.
  • For å se vedleggene i en sak, må du åpne hele møteinnkallingen som du finner over sakskartet.
 • Er møtet gjennomført, finner du møteprotokoll/referat på samme side ved å klikke på "Vis tidligere utvalgsmøter".
  • Møteprotokoller publiseres så snart de er godkjent og klare etter møtet.
    

Gå til saksdokumenter, møteinnkalling og møteprotokoll

Direktesending og opptak av politisk møter
 

Møtene er åpne for publikum

Alle møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalgene er åpne for publikum. I noen møter kan det være saker som er unntatt fra offentlighet og som da må behandles i lukket møte. Saker som er unntatt fra offentligheten vil være avmerket i sakslisten.

På grunn av koronasituasjonen, må de som ønsker å være tilhørere i møtene, ta kontakt med formannskapssekretær Mette Wigdahl for å bli registrert og følge smittevernreglene.

Kontakt

Mette Wigdahl
Konsulent
E-post
Telefon 402 11 002