Møter og saksdokumenter

Møter og saksdokumenter

Møtekalender

Møtekalenderen viser en oversikt over når det er politiske møter.

Se møtekalender og saksdokumenter for alle utvalg

Politisk møtekalender 2022- en oversikt over møtedatoer (PDF, 227 kB)

Politiske saksdokumenter

1. mai 2022 innførte vi nytt saksbehandlingsverktøy i kommunen.

Innsyn i politiske saksdokumenter etter 1. mai 2022

Eldre saksdokumenter

Per dags dato har vi dessverre ingen innsynsløsning for politiske saksdokumenter før 1. mai 2022. Ønsker du innsyn i eldre politiske saksdokumenter, benytt vårt skjema for innsynskrav:

Be om innsyn

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget - møtedokumenter (konsek.no)

Arbeidsmiljøutvalget
 

Direktesending

Se direktesending og opptak av kommunestyremøter

Møtene er åpne for publikum

Alle møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalgene er åpne for publikum. I noen møter kan det være saker som er unntatt fra offentlighet og som da må behandles i lukket møte. Saker som er unntatt fra offentligheten vil være avmerket i sakslisten.

Kontakt

Mette Wigdahl
Konsulent
E-post
Telefon 402 11 002