Dokumenter fra det gamle arkivet er nå tilgjengelig

Politiske møtedokument fra perioden 01.05.2008 - 30.04.2022 er nå overført til vårt nye arkivsystem. Det betyr at du ikke lengre trenger å bestille dokumentene, men kan åpne de direkte her på hjemmesiden. Du finner de lengre ned på siden under “Politiske saksdokumenter i perioden 1. mai 2008 - 30. april 2022”

 


 

Møter og saksdokumenter

Møter og saksdokumenter

Møtekalender

Møtekalenderen viser møtedato og saksdokumenter for politiske møter.

Se møtekalender og saksdokumenter for møter i formannskap og kommunestyre, utvalg og råd.

Politiske saksdokumenter etter 01. mai 2022

Se politiske saksdokumenter fra og med 01. mai 2022

Slik finner du møteinnkalling og møteprotokoll (referat):

  • Klikk på den røde boksen ovenfor.
  • Velg møtedato og møtet (formannskap, kommunestyremøte, utvalg, råd) du ønsker.
  • Møteinnkalling og møteprotokoll finner du på høyre side.

Politiske saksdokumenter i perioden 01. mai 2008 - 30. april 2022

Se politiske saksdokumenter i perioden 1. mai 2008 - 30. april 2022

Slik finner du møteinnkalling og møteprotokoll:

  • Klikk på den røde boksen ovenfor.
  • Velg utvalget du ønsker og evt dato (fra-til).
  • Møteinnkalling og møteprotokoll finner du på høyre side.

NB! Vi har en bug i denne løsningen som gjør at “Be om tilgang” også kommer på saker som ikke er tilgangsstyrt. Men bare klikk på registreringen og du får lest alle dokumentene. For de som er tilgangsstyrt vil du få mulighet for å sende mail og be om tilgang.

Oversikt over saker behandlet politisk i perioden 7.5.2008 - 30.4.2022

Politiske saksdokumenter før 01. mai 2008

Politiske saksdokumenter før 1. mai 2008 finnes kun på papir så ønsker du innsyn i eldre politiske saksdokumenter, benytt vårt skjema for innsynskrav:

Be om innsyn i politiske saksdokumenter før 1. mai 2008

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget - møtedokumenter (konsek.no)

Arbeidsmiljøutvalget
 

Direktesending

Se direktesending og opptak av kommunestyremøter

Møtene er åpne for publikum

Alle møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalgene er åpne for publikum. I noen møter kan det være saker som er unntatt fra offentlighet og som da må behandles i lukket møte. Saker som er unntatt fra offentligheten vil være avmerket i sakslisten.

Kontakt

Mette Wigdahl
Konsulent
E-post
Telefon 40 21 10 02