Ordfører

Ordfører

Ordfører i Stjørdal kommune er Ivar Vigdenes fra Senterpartiet.  Varaordfører er Ole Hermod Sandvik fra Høyre. 

Ordfører Ivar Vigdenes  Ordføreren er talsmann for folket i kommunen, og alle innbyggere og bedrifter er velkommen til å ta kontakt om saker de er opptatte av.

Ordføreren er kommunens øverste folkevalgte leder, og har som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett når han er valgt medlem. Ordføreren er og kommunen sin rettslige representant, og skriv under på kommunens vegne. 

Ved kommunestyrets konstituerende møte 3.oktober 2019 ble Ivar Vigdenes (SP) valgt til ordfører for valgperioden 2019 - 2023. Vigdenes (SP) har vært ordfører siden juni 2013, og tok da over etter Johan Arnt Elverum (SP), som var ordfører i perioden 1999 - 2013.

Stjørdal er et godt valg for framtida. Vi tar hele kommunen i bruk, og bygger en by i sentrum. Det eneste som er større enn våre ambisjoner, er vår vilje til å virkeliggjøre dem.

Ivar Vigdenes, ordfører

Kontakt

Ivar Vigdenes, ordfører
e-post: ivar.vigdenes@stjordal.kommune.no
mobil: 930 32 154

Ole Hermod Sandvik, varaordfører
e-post: ole.hermod.sandvik@stjordal.kommune.no
mobil: 926 18 808