Ordfører

Ordfører

Ordfører i Stjørdal kommune 2015 - 2019 er Ivar Vigdenes fra Senterpartiet.  Varaordfører er Ole Hermod Sandvik fra Høyre. 

Klikk for stort bildeOrdfører Vigdenes Ordføreren er talsmann for folket i kommunen, og alle innbyggere og bedrifter er velkommen til å ta kontakt om saker de er opptatte av.

Ordføreren er kommunens øverste folkevalgte leder, og har som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett når han er valgt medlem. Ordføreren er og kommunen sin rettslige representant, og skriv under på kommunens vegne.