Ordfører

Ordfører

Ordfører i Stjørdal kommune er Eli Arnstad fra Senterpartiet.

Ordfører Eli Arnstad med ordførerkjedet som sitter bak pulten på kontoret sitt. Hun har en penn i hånden og noterer i et blad, hun ser rett i kamera, ved siden av ligger ordførerklubben. - Klikk for stort bildeOrdfører Eli Arnstad

Ordføreren er talsperson for folket i kommunen, og alle innbyggere og bedrifter er velkommen til å ta kontakt om saker de er opptatte av.

 

Ordføreren er kommunens øverste folkevalgte leder, og har som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett når han/hun er valgt medlem. Ordføreren er og kommunen sin rettslige representant, og skriver under på kommunens vegne. 

 

Eli Arnstad (SP) overtok som ordfører etter Ivar Vigdenes (SP) 23. mai 2022. 

Stjørdal er et godt valg for framtida. Vi tar hele kommunen i bruk, og bygger en by i sentrum. Det eneste som er større enn våre ambisjoner, er vår vilje til å virkeliggjøre dem. Eli Arnstad, ordfører

Varaordfører

Varaordfører er Renate Trøan Bjørshol fra Høyre. 
e-post: renate.troan.bjorshol@stjordal.kommune.no

mobil: 971 56 711

Pressebilder

Pressebilder av politisk ledelse: ordfører og varaordfører (flickr.com)

Kontakt

Eli Arnstad
Ordfører/politiker
E-post
Telefon 99 21 27 52
Mobil 99 21 27 52