Kart med reguleringsplaner

Kart med reguleringsplaner

Via kartet finner du kommuneplanens arealdel og alle reguleringsplaner, både de som er under arbeid og de som er vedtatt.

Stjørdal kommune tilbyr to kartløsninger:

 • Enkel kartløsning. Denne fungerer på nettbrett og mobil. Med denne har du kartet i lomma og direkte tilgang til plandata, byggesaker og eiendominformasjon.
   
 • Avansert kartløsning. Denne har flere visninger av data, flere kartlag og muligheter for import, eksport og utskrift. Det er mulig å søke på eiendommer og planer ut fra adresser, gårds- og bruksnummer, plannavn/nummer eller zoome direkte i kartet.

​Enkel kartløsning

Avansert kartløsning

 

Slik finner du en reguleringsplan i kartløsningen:

Velg en av kartløsningene og zoom inn området du er interessert i, eller søk opp adresse eller eiendomsnummer.

 • I enkel kartløsning gjør du slik:

  • zoom inn området du er interessert i, eller søk opp adresse eller eiendomsnummer. 
  • I venstremenyen velger du Kartmeny - Velg kartlag - og hvilken plantype du ønsker å se, f.eks gjeldende (vedtatt) reguleringsplan.
  • Når planen vises på skjermen kan du trykke på den,  da får du detaljert info om planen, f.eks planvedtak, bestemmelser og lignende.
    
 • I avansert kartløsning gjør du slik:

  • zoom inn området du er interessert i, eller søk opp adresse eller eiendomsnummer.
  • I venstremenyen velger du o Arealplaner, og deretter velg hvilken type plan du ønsker. Når denne planen vises på skjermen kan du trykke på den.
  • I venstremenyen kan du deretter velge detaljer om planen, f.eks planvedtak, bestemmelser og lignende.

 

Kjøp av kart og eiendomsinformasjon

Situasjonskart og nabolister skal bestilles gjennom nettbutikkene:

 

Andre nyttige kartportaler: