Planstrategi

Planstrategi

Planstrategien er et verktøy for prioritering av kommunens planarbeid.

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men en prioritering av hvilke store planoppgaver kommunen skal jobbe med de neste fire årene. 

Kommunal planstrategi for 2019-2023 ble vedtatt i kommunestyret 19.12.2019.