Planer og forskrifter

Planer og forskrifter

Planer er sentrale styringsdokumenter i kommunen. Oversikten viser planer vedtatt av kommunestyret, og som er gjeldende for Stjørdal kommune.