Formannskapet

Formannskapet

Formannskapet er nest øverste folkevalgte organ, og er et dels saksforberedende organ for kommunestyret, men har også blitt delegert beslutningsmyndighet av kommunestyret i en rekke saker. De sakene styres gjennom delegasjonsreglementet (PDF, 2 MB) som vedtas av kommunestyret. 

Formannskapet i Stjørdal består av 11 representanter. Formannskapet velges blant kommunestyrets representanter i konstituerende kommunestyremøte etter kommunevalget.

Etter valget 9.september 2019 ble de 11 plassene i formannskapet fordelt slik: samarbeidspartiene Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet de Grønne og Kristelig Folkeparti fikk 7 representanter, mens Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk 3 representanter og Rødt og Venstre fikk 1 representant.

Ordføreren er leder og varaordføreren er nestleder for formannskapet. 

Ved kommunestyrets konstituerende møte 3.oktober 2019 ble formannskapets medlemmer og varamedlemmer valgt.