Formannskapet

Formannskapet

Formannskapet er nest øverste folkevalgte organ, og er et dels saksforberedende organ for kommunestyret, men har også blitt delegert beslutningsmyndighet av kommunestyret i en rekke saker.

De sakene styres gjennom delegasjonsreglementet (PDF, 2 MB) som vedtas av kommunestyret. 

Formannskapet i Stjørdal består av 11 representanter. Formannskapet velges blant kommunestyrets representanter i konstituerende kommunestyremøte etter kommunevalget.

Etter valget 11. september 2023  ble de 11 plassene i formannskapet fordelt slik: samarbeidspartiene Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fikk 7 representanter, mens Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og  Sosialistisk Venstreparti fikk 4 representanter. 

Ordføreren er leder og varaordføreren er nestleder for formannskapet. 

Ved kommunestyrets konstituerende møte 5.oktober 2023 ble formannskapets medlemmer og varamedlemmer valgt. Her finner du oversikt over medlemmer i formannskapet med kontaktinformasjon:

Se medlemmer og varamedlemmer i formannskapet 

Kontakt

Mette Wigdahl
Konsulent
E-post
Telefon 40 21 10 02