Styrer og råd

Styrer og råd

I Stjørdal kommune er det en rekke styrer og råd med forskjellige fagområder. På denne siden vil du finne en oversikt over styrer og råd. 

Alle representanter blir valgt for en 4 års periode, med unntak av ungdomsrådet, der elevene velges for 2 år av gangen. Det er et eget valgutvalg som består av noen folkevalgte i kommunestyret, som innstiller til nye medlemmer i rådene. Styrer og råd blir valgt av kommunestyret i november/desember i valgåret.  Alle medlemmer i styrer og råd er valgt frem til nye blir valgt. 

Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Medlemmer til Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av personer fra brukerorganisasjoner, og to politikere i hvert råd. Brukerorganisasjonene fremmer selv forslag på medlemmer. 

Ungdomsrådet

Medlemmer og varamedlemmer til ungdomsrådet velges for to år i gangen, og skolene kommer med forslag på representanter. I ungdomsrådet er det to politikere som velges for 4 år og følger valgperioden. 

Ungdomsrådet - se medlemmer og varamedlemmer (oversikten er for tiden ikke fullstendig)

Veileder for ungdomsråd (bufdir.no)

Vedtekter for kommunalt ungdomsråd i Stjørdal kommune (PDF, 95 kB)

Ungdomsrådet - retningslinjer for tildeling og bruk av tilskudd (PDF, 425 kB)
 

Samarbeidsutvalg for skoler og barnehager

Politiske representanter i samarbeidsutvalgene 2019–2023  (PDF, 189 kB)

 

Fjellstyrene i Stjørdal perioden 2019–2023

 

Gå til nettsiden for fjellstyrene i Stjørdal og Meråker

Interkommunalt politisk råd

Se medlemmer i Interkommunalt politisk råd

Styret i næringsfondet

Se medlemmer og varamedlemmer i næringsfondet