Styrer og råd

Styrer og råd

I Stjørdal kommune er det en rekke styrer og råd med forskjellige fagområder. På denne siden vil du finne en oversikt over styrer og råd. 

Alle representanter blir valgt for en 4 års periode, med unntak av ungdomsrådet, der elevene velges for 2 år av gangen. Det er et eget valgutvalg som består av noen folkevalgte i kommunestyret, som innstiller til nye medlemmer i rådene. Styrer og råd blir valgt av kommunestyret i november/desember i valgåret.  Alle medlemmer i styrer og råd er valgt frem til nye blir valgt. 

Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 - 2023

Medlemmer til Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av personer fra brukerorganisasjoner, og to politikere i hvert råd. Brukerorganisasjonene fremmer selv forslag på medlemmer. 
 

 

 

Ungdomsrådet

Medlemmer og varamedlemmer til ungdomsrådet velges for to år i gangen, og skolene kommer med forslag på representanter. I ungdomsrådet er det to politikere som velges for 4 år og følger valgperioden. 

Ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer og møter

Veileder for ungdomsråd

 

Samarbeidsutvalg for skoler og barnehager

Politiske representanter i samarbeidsutvalgene 2019–2023  (PDF, 189 kB)

 

Fjellstyrene i Stjørdal perioden 2019–2023

 

 

Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker