Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen.

Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune og fylkeskommune. En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit og er viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene.

Kontrollutvalgets medlemmer velges i kommunestyrets konstituerende møte hvert 4 år etter kommunevalget. 

Leder for kontrollutvalget er Inger Johanne Uthus fra Arbeiderpartiet, og nestleder er Erik Bjørgum fra Senterpartiet. 

Det er KonSek Trøndelag som utgjør sekretariatet, og er rådgiver for utvalget, gjennomfører møter og utarbeider saksutredning. 

Alle sakspapirer og protokoller fra møtene finner du her