Utvalg kultur og levekår

Utvalg kultur og levekår

I kommunestyre sak 62/19 ble det valgt nye medlemmer og varamedlemmer til utvalg kultur og levekår for valgperioden 2019 - 2023. Oversikt over medlemmer og varamedlemmer finner du på denne siden.

I forrige valgperiode besto komite levekår av 9 medlemmer. De fleste sakene komiteen behandlet var innenfor omsorg og oppvekst, som var komiteens fagområde. 

Ny kommunelov som trådte i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre, § 5 -7 definerer for ny valgperiode at kommunestyret oppretter utvalg, og ikke komiteer som tidligere.

Ved konstituerende kommunestyremøte 3. oktober 2019, ble komite kultur, næring og miljø lagt ned, og kultur ble overført til komite levekår, med nytt navn utvalg kultur og levekår. I kommunestyresak 62/19 ble det vedtatt 11 medlemmer med varamedlemmer, og leder og nestleder. 

Utvalgsleder for valgperioden 2019 - 2023 er Siv Sætran fra Senterpartiet. Nestleder er Gunnar Uglem fra Miljøpartiet De Grønne.