Utvalg plan og miljø

Utvalg plan og miljø

I kommunestyre sak 63/19 ble det valgt nye medlemmer og varamedlemmer til utvalg plan og miljø for valgperioden 2019 - 2023. Oversikt over medlemmer og varamedlemmer finner du på denne siden.

I forrige valgperiode besto komite plan av 9 medlemmer. De fleste sakene komiteen behandlet var etter plan- og bygningsloven, eller etter delegering fra kommunestyret.

Ny kommunelov som trådte i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre, § 5 -7 definerer for ny valgperiode at kommunestyret oppretter utvalg, og ikke komiteer som tidligere.

Ved konstituerende kommunestyremøte 3.oktober 2019, ble komite kultur, næring og miljø lagt ned, og miljø ble overført til komite plan, med nytt navn utvalg plan og miljø. I kommunestyresak 63/19 ble det vedtatt 11 medlemmer med varamedlemmer, og leder og nestleder. 

Utvalgsleder for valgperioden 2019 - 2023 er Rolf Charles Berg fra Senterpartiet. Nestleder er Arild Gressetvold fra Fremskrittspartiet.