Innkjøp

Innkjøp

Fem av de seks kommunene i Værnesregionen har felles innkjøpsavdeling,som ivaretar avtaler og håndterer offentlige anskaffelser innen varer og tjenester, inkludert IT.

Holtålen kommune ble en del av Værnesregionen Innkjøp fra 1.1.2019.

Videre har innkjøp i VR et ansvar for informasjon, rådgiving og opplæring internt og eksternt innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. 

Innkjøp i Værnesregionen har følgende hovedoppgaver:

  • Strategisk innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser
  • Utvikle felles innkjøpspolitikk
  • Utvikle og drifte faglig nettverk i kommunene
  • Drive leverandørutvikling

Deltakerne i innkjøpssamarbeidet har per i dag etablert en samarbeidsavtale innen innkjøp etter vertskommune prinsippet i KL.

Innkjøpssamarbeidet består per i dag av kommunene Tydal, Selbu, Frosta, Meråker, Stjørdal Holtålen.

Innkjøp i VR har fire ansatte:  

Innkjøpskoordinator Kjetil Nyborg   

Innkjøpsrådgiver: Rita Endresen

Innkjøpsrådgiver: Brit Kari Stokhaug Thronæs

Innkjøpsrådgiver: Marita Strand