Innkjøp

Innkjøp

Fem av de seks kommunene i Værnesregionen har felles innkjøpsavdeling (VarINN), som ivaretar avtaler og håndterer offentlige anskaffelser innen varer og tjenester, inkludert IT.

 

 

 

Vi har ansvar for informasjon, rådgiving og opplæring internt og eksternt innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. 

Hovedoppgaver:

  • Strategisk innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser
  • Utvikle felles innkjøpspolitikk
  • Utvikle og drifte faglig nettverk i kommunene
  • Drive leverandørutvikling

Deltakerne i innkjøpssamarbeidet har per i dag etablert en samarbeidsavtale innen innkjøp etter vertskommune prinsippet i KL.

Innkjøpssamarbeidet består per i dag av kommunene Tydal, Selbu, Frosta, Meråker, Stjørdal og Holtålen.

Holtålen kommune ble en del av Værnesregionen Innkjøp fra 1.1.2019.

VarINN har fire ansatte:  

Innkjøpskoordinator Kjetil Nyborg   

Innkjøpsrådgiver: Rita Endresen

Innkjøpsrådgiver: Brit Kari Stokhaug Thronæs

Innkjøpsrådgiver: Marita Strand

Innkjøpsrådgiver: Ellen Høiby