Værnes Respons

Værnes Respons

Værnes Respons - mottak og vurdering av varsler fra teknologi i helse- og omsorgssektoren. 

 

 

 

Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid for mottak og behandling av varsler fra trygghetsalarmer og annen helseteknologi.

Det kan blant annet være digitalt nattilsyn som kamera og sensorer, lokaliseringsteknologi, elektroniske medisindispensere og avstandsoppfølging og lignende.

Varsler fra teknologier blir sendt til mottaksløsningen som er betjent av helsepersonell. Værnes Respons er samlokalisert med Værnesregionen Legevakt.

Når en innbygger trykker på trygghetsalarmen, blir varslet mottatt og vurdert av Værnes Respons. Ved behov for utrykning blir varslet videresendt til aktuell hjemmetjeneste via APP på tjenestetelefon. Ansatte utfører tiltak og behandler/ dokumenterer i APP-en.

Opplysninger om utført tiltak logges automatisk i pasientjournalen.
 

Formål

  • Respondere på varsler fra trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger som blir benyttet i helse og omsorgstjenestene.
  • Benytte helsekompetanse for å gjøre en faglig vurdering av innkommende varsler, for å kunne avlaste utøvende helsetjeneste i kommunene.
  • For at responstjenesten skal yte forutsigbare og forsvarlige tjenester stilles det krav til at utførende tjeneste i aktuell kommune aksjon ut fra problemstillingen.
  • Bidra til å bygge opp fremtidsrettede pleie og omsorgstjenester og sikre ivaretakelse av de innbyggerne som har behov for/ønsker digitale pleie og omsorgstjenester.
  • Tilby faglig forsvarlig hjelp i alle situasjoner.
  • Ha et effektivt og godt samarbeid med eksterne virksomheter som sykehus, ambulansetjeneste, politi, brann og redningstjeneste med mer.

 

Hvem er med?

Per mars 2024 er følgende kommuner med i Værnes Respons: Stjørdal, Selbu, Tydal, Frosta, Meråker, Nærøysund, Melhus, Levanger, Verdal, Skaun, Midtre Gauldal, Orkland, Frøya, Heim, Indre Fosen, Steinkjer, Malvik og Rennebu.

Vite mer?

Vi har plass til flere, og har fortsatt dialog med kommuner som vurderer å tiltre vårt interkommunale samarbeid. Ta gjerne kontakt.

 

Værnes Respons på Facebook

Kontakt

Værnes Respons
E-post
Solrunn Hårstad
Fungerende leder
Telefon 97 95 77 25
Trond Lundemo
Fagkoordinator
Telefon 92 01 46 74
Elin Wikmark Darell
Enhetsleder

Adresse

Yrkesvegen 2

7500 Stjørdal