Værnes Respons

Værnes Respons

Værnes Respons - mottak og vurdering av varsler fra teknologi i helse- og omsorgssektoren.Klikk for stort bilde 

Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid for mottak og behandling av varsler fra trygghetsalarmer og annen helseteknologier (for eksempel digitalt nattilsyn som kamera og sensorer, lokaliseringsteknologi, elektronisk medisindispensere og avstandsoppfølging).

Varsler fra teknologier blir sendt til mottaksløsningen som er betjent av helsepersonell. Værnes Respons er samlokalisert med Værnesregionen Legevakt.

Når en innbygger trykker på trygghetsalarmen, blir varslet mottatt og vurdert av Værnes Respons. Ved behov for utrykning blir varslet videresendt til aktuell hjemmetjeneste via APP på tjenestetelefon. Ansatte utfører tiltak og behandler/ dokumenterer i APP-en.

Opplysninger om utført tiltak logges automatisk i pasientjournalen.
 

Formål med Værnes Respons:

  • Respondere på varsler fra trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger som blir benyttet i helse og omsorgstjenestene
  • Benytte helsekompetanse for å gjøre en faglig vurdering av innkommende varsler, for å kunne avlaste utøvende helsetjeneste i kommunene
  • For at responstjenesten skal yte forutsigbare og forsvarlige tjenester stilles det krav til at utførende tjeneste i aktuell kommune aksjon ut fra problemstillingen.
  • Bidra til å bygge opp fremtidsrettede pleie og omsorgstjenester og sikre ivaretakelse av de innbyggerne som har behov for/ønsker digitale pleie og omsorgstjenester
  • Tilby faglig forsvarlig hjelp i alle situasjoner
  • Ha et effektivt og godt samarbeid med eksterne virksomheter som sykehus, ambulansetjeneste, politi, brann og redningstjeneste med mer.

Det er opp til andre kommuner om de ønsker å knytte seg til vårt interkommunale samarbeid Værnes Respons.

Per 1. august 2020 er følgende kommuner tilknyttet Værnes Respons: Stjørdal, Selbu, Tydal, Frosta, Meråker, Nærøysund, Melhus, Levanger og Verdal. I September 2020 skal Skaun og Midtre Gauldal kommuner implementere sine trygghetsalarmer mot Værnes Respons.

Vi har plass til flere, og har fortsatt dialog med kommuner som vurderer å tiltre vårt interkommunale samarbeid.

Ta kontakt med Værnes Respons