Driftsmeldinger for kommunale veger

Driftsmeldinger for kommunale veger

Meldinger som gjelder veg.

Gravesøknader

Kart med oversikt over alle innvilgede gravesøknader finner du på stjordal.gravearbeider.no

I kartet kan du zoome inn på ulike deler av kommunen. 
På kartet vises røde markører for planlagte gravearbeider og gule markører for godkjente arbeidsplaner for ett område eller byggested. 
Trykker du på en markør kan du finne informasjon om type arbeid som gjøres og for hvilken tidsperiode.

Vegmeldinger

Remyrvegen - stengt 11. juli

Remyrvegen ved Geitspranget barnehage skal klargjøres og asfalteres torsdag 11. juli. Arbeidet starter klokken 07.00 og er ferdig senest klokken 15.00. Vegen blir stengt mens arbeidet pågår på grunn av lite plass og store maskiner. 
Se kart over arbeidsområdet (JPG, 39 kB).

Hotellgata - oppdatering 02. juli

Hotellgata har vært stengt noen uker vedrørende feil og reparasjon av avløpsledning. Gravearbeidet i selve gata går nå mot slutten og gata skal etter planen åpnes for trafikk igjen i løpet av fredag 12. juli. Etter ferien vil det bli istandsetting og asfaltering etter gravinga. Arbeidet på tomta til Hastadklev vil fortsette etter ferien.

Ole Vigs gt./Stokkanvegen - trafikale endringer frem mot 2024

Veidekke startet arbeidet med leilighetsprosjektet «Signaturhagen» rett ved Kimen kulturhus i november 2022. Det vil medføre en del trafikkendringer i Ole Vigs gate og Stokkanvegen de neste to årene. Les mer om fasene i prosjektet, tidsplan og trafikk forandringer.