Innbyggervarsling for vann og avløp

Innbyggervarsling for vann og avløp

Vi må av og til stenge vanntilførselen fordi rør og rørsystemer trenger en oppgradering. Hvis det gjelder din adresse, vil du på forhånd få et varsel. Vi varsler via sms, talemelding, e-post og på nettsidene våre.

Sjekk om du er registrert for innbyggervarsling