Motta automatisk varsling om stengte veier, stenging av vann etc.

Motta automatisk varsling om stengte veier, stenging av vann etc.

Stjørdal kommune bruker varslingssystemet Gemini Varsling. Med dette systemet kan vi raskt varsle berørte ved hendelser som stengte veier, behov for evakuering, stenging av vann etc. Hvem som er berørte defineres med utgangspunkt i registrert bostedsadresse. Gemini Varsling sender meldinger via SMS, og epost, samt talemelding til fasttelefon.

Hvorfor er dette nyttig for deg?

Vi varsler deg ved hendelser du trenger å vite om. Det kan være ved stenging av vann, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre omstendigheter i ditt bostedsområde som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Gemini Varsling bruker tre registre for å nå ut med informasjon til deg.

1. Privatpersoner - Kontakt- og reservasjonsregisteret

Kontaktinformasjonen blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi). Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din e-postadresse i kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige henter kontaktinformasjonen herfra, for eksempel til skattemeldingen.

Oppdater kontaktinformasjonen din her (Norge.no)  

2. Bedrifter - Enhetsregisteret

Bedriften som er registrert på gateadressen, blir varslet ut fra informasjon registrert i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.

Gå til Brønnøysundregisteret her 

3. Tilleggsregister

Tilleggsregister kan du bruke hvis du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Tilleggsregisteret benyttes kun av din kommune. Det er derfor viktig at du oppdaterer informasjonen i tilleggsregisteret hvis du flytter til en annen kommune. 

Gå til tilleggsregisteret her (Varslemeg.no)

Sårbare virksomheter

Tilleggsregisteret gjør at kontaktpersoner for sårbare virksomheter kan knyttes til virksomheten med sitt telefonnummer slik at de mottar varsel fra kommunen samtidig med virksomheten.

Sårbare virksomheter er for eksempel bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet. Dette kan være sykehus og medisinske sentre, alders- og sykehjem, lege og tannleger, barnehager og skoler, næringsmiddelprodusenter og bønder/husdyrhold.

Registrer deg i tilleggsregisteret her (Varslemeg.no)

Får du ikke varsler?

  1. Er du folkeregistrert på din adresse? Sjekk din adresse i Folkeregisteret her.
  2. Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon?
    Oppdater din kontaktinformasjon her.
  3. Husk å melde flytting hvis du bytter adresse

Hemmelig telefonnummer

Hvis du har hemmelig nummer og ønsker varsling, må du registrere deg i tilleggsregisteret. Kryss av for hemmelig nummer når du registrerer deg.