Graving i offentlig veg

Graving i offentlig veg

Det skal alltid sendes søknad om gravetillatelse ved graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer.

 

Retningslinjene gjelder for all graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer. Ved behov for graving i annen kommunal eller privat grunn skal entreprenøren søke om tillatelse til den enkelte forvalter eller grunneier. Stjørdal kommune ønsker å koordinere gravearbeider for å redusere graving i veggrunnen.

Retningslinjer for graving i offentlig veg (PDF, 400 kB)

Gravetillatelse

Hvis du skal søke kommunen om tillatelse til å grave i det kommunale vegnettet må du sende inn elektronisk søknad om gravetillatelse: 

Gravemelding

I tillegg til en elektronisk søknad må du legge ved Byggherrevedlegg til gravesøknader (PDF, 27 kB).

Entreprenørene har selv ansvar for istandsetting etter graving.

 

Ferdigmelding

Ferdigmelding må sendes inn seneste 10 virkedager etter at gravearbeidet er avsluttet. Dette skal også leveres elektronisk. Her skal det legges ved logg og bildedokumentasjon.
 
I kundeportalen skal følgende inngå i ferdigmelding:
• Utfylt ferdigmeldingsskjema m/kart og evt. punktgravingsplan
• 1 vedlegg (PDF, 48 kB) som inneholder: bilder, logg og følgeseddel fra asfaltleverandør

 

Se hvem som graver

Her finner du oversikt over innvilgede gravesøknader: https://stjordal.gravearbeider.no/