Graving i offentlig veg

Graving i offentlig veg

Graving i det kommunale vegnettet og i tilhørende side- og grøntarealer er søknadspliktig.

Søknad

Ved behov for graving i annen kommunal eller privat grunn, skal entreprenøren søke om tillatelse hos den enkelte forvalter eller grunneier. Kommunen koordinerer gravearbeidet for å redusere graving i veggrunnen.

Søknad om gravetillatelse (ledningsportalen.no)

I tillegg til en elektronisk søknad, må du legge ved Byggherrevedlegg til gravesøknader. 

Ferdigmelding

Entreprenørene har selv ansvar for å sette i stand området etter graving. En ferdigmelding må sendes inn seneste ti virkedager etter at gravearbeidet er avsluttet. Den leveres elektronisk. Her skal det legges ved logg og bildedokumentasjon.

I kundeportalen skal følgende inngå i ferdigmeldingen:

  • utfylt ferdigmeldingsskjema med kart og eventuell punktgravingsplan
  • 1 vedlegg som inneholder: bilder, logg og følgeseddel fra asfaltleverandør

Retningslinjer

Retningslinjer for graving i offentlig veg (PDF, 400 kB)

Ledning eller anlegg i kommunal gategrunn

Søk om tillatelse til å legge ledning eller anlegg i kommunal gategrunn

Kontakt

Morten Island
Saksbehandler
E-post
Telefon 47 47 14 54